source: 2011/26/JaakkoL/todo.txt @ 2363

Revision 2355, 247 bytes checked in by teeevasa, 8 years ago (diff)

Simplified inner weapon systems by removing GenEnemy?

Line 
1Bugilista:
2Kävelyääni tulee vain seisoessa paikallaan
3Sprite kääntyy vain vasemmalle
4
5Featurelista:
6HP:en visuaalinen dokumentointi
7Ensimmäinen oikea kenttä (+ ovi)
8Lisää aseita + aseiden vaihtaminen
9Vihollisten AI
10Vihollisten hyökkäykset
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.