source: 2011/26/JaakkoL/todo.txt @ 2346

Revision 2346, 181 bytes checked in by jaollipa, 8 years ago (diff)
Line 
1Bugilista:
2Kävelyääni tulee vain seisoessa paikallaan
3Sprite kääntyy vain vasemmalle
4
5Featurelista:
6Title Menu
7HP (+ sen visuaalinen dokumentointi)
8Ensimmäinen kenttä (+ ovi)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.