source: 2011/26/JaakkoL/todo.txt @ 2424

Revision 2413, 183 bytes checked in by teeevasa, 8 years ago (diff)

more cleaning

RevLine 
[2346]1Bugilista:
[2402]2Viholliset leijuvat ilmassa -> Jypelin bugi
3Aseiden vaihtaminen -> Jypelin torakka
[2413]4Riflen ääni liian korkea
[2346]5
6Featurelista:
[2402]7Kävelyääni
[2412]8HP:en visuaalinen dokumentointi
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.