source: 2011/26/JaakkoL/todo.txt @ 2412

Revision 2412, 157 bytes checked in by teeevasa, 10 years ago (diff)

some final changes, such as removing unnecessary files etc.

RevLine 
[2346]1Bugilista:
[2402]2Viholliset leijuvat ilmassa -> Jypelin bugi
3Aseiden vaihtaminen -> Jypelin torakka
[2346]4
5Featurelista:
[2402]6Kävelyääni
[2412]7HP:en visuaalinen dokumentointi
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.