source: 2011/26/JaakkoL/todo.txt @ 2402

Revision 2402, 182 bytes checked in by teeevasa, 12 years ago (diff)

updated Jypeli

RevLine 
[2346]1Bugilista:
[2402]2Viholliset leijuvat ilmassa -> Jypelin bugi
3Aseiden vaihtaminen -> Jypelin torakka
[2346]4
5Featurelista:
[2402]6Kävelyääni
[2355]7HP:en visuaalinen dokumentointi
[2402]8Vihollisten hyökkäykset
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.