source: 2011/26/JaakkoL/todo.txt @ 10337

Revision 2413, 183 bytes checked in by teeevasa, 12 years ago (diff)

more cleaning

Line 
1Bugilista:
2Viholliset leijuvat ilmassa -> Jypelin bugi
3Aseiden vaihtaminen -> Jypelin torakka
4Riflen ääni liian korkea
5
6Featurelista:
7Kävelyääni
8HP:en visuaalinen dokumentointi
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.