source: 2011/26/HenriH/Pong/Pong/Pong/Peli.cs @ 2230

Revision 2230, 6.0 KB checked in by jahebahu, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlös = new Vector(0, 500);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22    IntMeter pelaajan1Pisteet;
23    IntMeter pelaajan2Pisteet;
24
25    public override void Begin()
26    {
27        LuoKentta();
28        AsetaOhjaimet();
29        LisaaLaskurit();
30        AloitaPeli();
31        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
32    }
33    void LuoKentta()
34    {
35        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
36        pallo.Shape = Shape.Circle;
37        pallo.X = 0.0;
38        pallo.Y = 0.0;
39        pallo.Restitution = 1.0;
40        pallo.KineticFriction = 0.0;
41        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
42        pallo.Color = Color.Red;
43        Add(pallo);
44
45        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
46
47        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0);
48        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20.0, 0.0);
49
50        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
51        vasenReuna.Restitution = 1.0;
52        vasenReuna.IsVisible = false;
53
54        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
55        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
56        oikeaReuna.IsVisible = false;
57
58        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
59        alaReuna.Restitution = 1.0;
60        alaReuna.IsVisible = false;
61
62        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
63        ylaReuna.Restitution = 1.0;
64        ylaReuna.IsVisible = false;
65
66
67        Level.BackgroundColor = Color.White;
68
69        Camera.ZoomToLevel();
70
71
72    }
73
74    void AloitaPeli()
75    {
76        Vector impulssi = new Vector(1000.0, 500.0);
77        pallo.Hit(impulssi);
78    }
79    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
80    {
81        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
82        maila.Shape = Shape.Rectangle;
83        maila.X = x;
84        maila.Y = y;
85        maila.Restitution = 1.0;
86        maila.Color = Color.Blue;
87        Add(maila);
88
89        return maila;
90    }
91    void AsetaOhjaimet()
92    {
93        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlös);
94        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
95        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
96        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
97
98        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös);
99        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
100        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
101        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
102
103        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
104        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
105
106        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlös);
107        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
108        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
109        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
110
111        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös);
112        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
113        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
114        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
115
116        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
117        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
118
119    }
120    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
121    {
122        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
123        {
124            maila.Velocity = Vector.Zero;
125            return;
126        }
127        if ( (nopeus.Y>0) && (maila.Top>Level.Top) )
128        {
129            maila.Velocity = Vector.Zero;
130            return;
131        }
132        maila.Velocity = nopeus;
133    }
134
135    void LisaaLaskurit()
136    {
137        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri (Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
138        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
139    }
140
141    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
142    {
143        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
144        laskuri.MaxValue = 10;
145        Label naytto = new Label();
146        naytto.BindTo(laskuri);
147        naytto.X = x;
148        naytto.Y = y;
149        naytto.TextColor = Color.Black;
150        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
151        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
152        Add(naytto);
153        return laskuri;
154    }
155    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
156    {
157        if (kohde == oikeaReuna)
158        {
159            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
160        }
161        else if (kohde == vasenReuna)
162        {
163            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
164        }
165    }
166
167    const double PALLON_NOPEUS = 500;
168
169    protected override void Update(Time time)
170    {
171        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_NOPEUS)
172        {
173            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y);
174        }
175        base.Update(time);
176    }
177}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.