source: 2011/24/PauliN/Peli.cs @ 1991

Revision 1991, 4.7 KB checked in by paaaanro, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector ( 0, 200 );
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22    IntMeter Pelaajan1Pisteet;
23    IntMeter Pelaajan2Pisteet;
24
25    public override void Begin()
26    { 
27        LuoKentta ();
28        AsetaOhjaimet();
29        LisaaLaskurit();
30        Aloitapeli ();
31    }
32
33        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
34       
35     
36
37
38   
39
40    void LuoKentta()
41    {
42        pallo = new PhysicsObject(20, 20);
43        Add(pallo);
44        pallo.Shape = Shape.Circle;
45        pallo.X = -200;
46        pallo.Y = 0;
47        pallo.Restitution = 1.0;
48        pallo.KineticFriction = 0.0;
49        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
50
51        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20, 0);
52        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20, 0);
53
54        Camera.ZoomToLevel();
55
56        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
57        vasenReuna.Restitution = 1;
58        vasenReuna.IsVisible = false;
59
60        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
61        vasenReuna.Restitution = 1;
62        vasenReuna.IsVisible = false;
63
64        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
65        yläReuna.Restitution = 1;
66        yläReuna.IsVisible = false;
67
68        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
69        alaReuna.Restitution = 1;
70        alaReuna.IsVisible = false;
71         
72
73
74        Level.BackgroundColor = Color.Black;
75        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
76
77        AddCollisionHandler (pallo, KasittelePallonTormays);
78
79       
80
81
82    }
83    void Aloitapeli()
84    {
85        Vector impulssi = new Vector (500, 200);
86        pallo.Hit(impulssi);
87    }
88
89    PhysicsObject LuoMaila (double x, double y)
90    {PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
91        maila.Shape = Shape.Rectangle;
92        maila.X = x;
93        maila.Y = y;
94        maila.Restitution = 1;
95        Add(maila);
96
97        return maila;
98    }
99    void AsetaOhjaimet()
100    {
101        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
102
103        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja liikuttaa mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
104        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
105
106        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
107        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
108
109        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
110        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
111
112        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
113        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
114
115        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
116
117
118    }
119
120    void AsetaNopeus ( PhysicsObject Maila, Vector Nopeus)
121    {
122        if ( (Nopeus.Y < 0 ) && (Maila.Bottom < Level.Bottom) )
123        { 
124            Maila.Velocity = Vector.Zero;
125            return;
126        }
127
128        if ( (Nopeus.Y > 0 ) && (Maila.Top > Level.Top) )
129        {
130            Maila.Velocity = Vector.Zero;
131            return;
132        }
133
134            Maila.Velocity = Nopeus;
135    }
136    void LisaaLaskurit()
137    {
138        Pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri ( Screen.Left + 100.0 , Screen.Top - 100.0 );
139        Pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri ( Screen.Right - 100.0 , Screen.Top - 100.0 );
140    }
141    IntMeter LuoPisteLaskuri (double x, double y)
142    {
143        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
144        laskuri.MaxValue = 10;
145        Label naytto = new Label();
146        naytto.BindTo(laskuri);
147        naytto.X = x;
148        naytto.Y = y;
149        naytto.TextColor = Color.White;
150        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
151        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
152        Add(naytto);
153
154        return laskuri;
155    }
156
157
158
159   
160    void KasittelePallonTormays ( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde )
161    {
162        if (kohde == oikeaReuna)
163        {
164            Pelaajan1Pisteet.Value += 1;
165        }
166        else if (kohde == vasenReuna)
167        {
168            Pelaajan2Pisteet.Value += 1;
169
170        }
171
172    }
173
174}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.