source: 2011/24/PauliN/Jalkapallopeli/Jalkapallopeli/Jalkapallopeli/Peli.cs @ 2022

Revision 2022, 2.8 KB checked in by paaaanro, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Image pallonKuva = LoadImage("football");
12    PhysicsObject pallo;
13
14    PhysicsObject pelaaja1;
15    PhysicsObject pelaaja2;
16
17    Vector NopeusVasemmalle = new Vector(-200, 0);
18    Vector NopeusOikealle = new Vector(200, 0);
19
20    Vector HyppyVoima = new Vector(0, 400);
21   
22
23   
24
25    public override void Begin()
26    {
27        LuoKentta();
28        AloitaPeli();
29        AsetaOhjaimet();       
30               
31
32    }
33    void LuoKentta()
34    {
35        pallo = new PhysicsObject(60, 60);
36        pallo.Image = pallonKuva;
37        pallo.X = 0;
38        pallo.Y = 300;
39        Add(pallo);
40
41        Level.CreateLeftBorder(1, false);
42        Level.CreateBottomBorder();
43        Level.CreateTopBorder(1, false);
44        Level.CreateRightBorder(1, false);
45
46        Camera.ZoomToLevel();
47
48        pelaaja1 = LuoPelaaja(Level.Left + 200, 0);
49        pelaaja2 = LuoPelaaja(Level.Right - 200, 0);
50
51
52
53
54    }
55    void AloitaPeli()
56    {
57        Gravity = new Vector(0.0, -400);
58    }
59
60    PhysicsObject LuoPelaaja(double x, double y)
61    {
62        PhysicsObject pelaaja = new PhysicsObject(80, 80);
63        pelaaja.Shape = Shape.Star;
64        pelaaja.X = x;
65        pelaaja.Y = y;       
66        Add(pelaaja);
67
68        return pelaaja;
69    }
70    void AsetaOhjaimet()
71    {
72        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Released, Exit, "LopetaPeli");
73
74        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1: Liiku Vasemmalle", pelaaja1, NopeusVasemmalle );
75        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero);
76
77        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1: Liiku Oikealle", pelaaja1, NopeusOikealle);
78        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja1, Vector.Zero);
79
80        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2: Liiku Vasemmalle", pelaaja2, NopeusVasemmalle);
81        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja2, NopeusVasemmalle);
82
83        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2: Liiku Oikealle", pelaaja2, NopeusOikealle);
84        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja2, NopeusOikealle);
85
86        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, AsetaHyppy, "Pelaaja2: Hyppaa", pelaaja2, HyppyVoima);
87       
88
89
90
91
92
93
94    }
95
96    void AsetaNopeus(PhysicsObject pelaaja, Vector nopeus)
97    {
98        pelaaja.Velocity = nopeus;
99    }
100
101    void AsetaHyppy(PhysicsObject pelaaja, Vector voima)
102    {
103        pelaaja.Hit (voima);
104
105    }
106
107             
108}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.