source: 2011/24/OtsoM/Pong/Pong/FysiikkaPeli/Peli.cs @ 1999

Revision 1999, 4.0 KB checked in by joleelah, 10 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Widgets;
7
8class Peli : PhysicsGame
9{    Vector nopeusYlös = new Vector( 0, 200 );
10     Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -200 );
11
12
13    PhysicsObject pallo;
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16    IntMeter pelaajan1Pisteet;
17    IntMeter pelaajan2Pisteet;
18
19    public override void Begin()
20    {
21        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
22        LuoKentta();
23        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
24        AsetaOhjaimet();
25        LisaaLaskurit();
26        AloitaPeli();
27    }
28
29    void LuoKentta()
30    {
31
32        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
33        pallo.Shape = Shape.Heart;
34
35        AddCollisionHandler( pallo, KasittelePallonTormays );   
36           
37           
38           
39        pallo.Restitution = 1.0;
40        pallo.Color = Color.Fuchsia;
41        pallo.X = -150.0;
42        pallo.Y = 0.0;
43
44        Add(pallo);
45
46        maila1 = LuoMaila( Level.Left + 20.0, 0.0);
47        maila2 = LuoMaila( Level.Right - 20.0, 0.0);
48
49
50        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateBorders();
51        vasenReuna.Restitution = 1.0;
52        vasenReuna.IsVisible = false;
53       
54       
55       
56        Level.BackgroundColor = Color.Lime;
57        Camera.ZoomToLevel();
58    }
59   
60
61
62    void AloitaPeli()
63    {
64        Vector impulssi = new Vector(600.0, 0.0);
65        pallo.Hit(impulssi);
66   
67
68    }
69 
70   
71
72
73    PhysicsObject  LuoMaila( double x, double y ){
74       
75PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
76        maila.Shape = Shape.Rectangle;
77        maila.X = x;
78        maila.Y = y;
79        maila.Restitution = 1.0;
80        Add(maila);
81
82        return maila;
83
84
85
86
87    }
88
89
90
91
92
93
94
95    void AsetaOhjaimet()
96    {
97        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlös);
98        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
99
100        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
101        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
102        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
103
104
105        {
106            Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös);
107            Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
108
109            Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
110            Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
111            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
112
113
114
115
116
117        }
118    }
119
120    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
121    {
122        maila.Velocity = nopeus;
123    }
124
125    void LisaaLaskurit()
126    {
127     pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 );
128     pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 );
129
130    //...
131   
132   
133   
134    }
135
136
137    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
138
139    {
140        IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
141        laskuri.MaxValue = 10;
142        Label naytto = new Label();
143        naytto.BindTo(laskuri);
144        naytto.X = x;
145        naytto.Y = y;
146        naytto.TextColor = Color.White;
147        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
148        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
149        Add( naytto );
150        return laskuri;
151
152
153
154
155    }
156
157
158    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject kohde)
159    {
160        if (kohde == vasenReuna)
161
162            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
163
164
165
166
167
168        else if (kohde == vasenReuna)
169            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
170
171
172    }
173
174
175
176
177
178}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.