source: 2011/24/JuusoP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Peli.cs @ 1960

Revision 1960, 299 bytes checked in by paaaanro, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
14    }
15}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.