source: 2011/24/JaniS/Pong/Pong/Pong/Peli.cs @ 1984

Revision 1984, 4.6 KB checked in by jajusaar, 12 years ago (diff)

Kaikki tehty, VALMIS!

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24    public override void Begin()
25    {
26        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
27        LuoKentta();
28        AsetaOhjaimet();
29        LisaaLaskurit();
30        AloitaPeli();
31
32
33
34
35    }
36    void LuoKentta()
37    {
38        pallo = new PhysicsObject(30, 30);
39        Add(pallo);
40        pallo.Shape = Shape.Circle;
41        pallo.Color = Color.White;
42        pallo.X = -200;
43        pallo.Restitution = 1.0;
44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenReuna.Restitution = 1.0;
46        vasenReuna.IsVisible = false;
47
48        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
49        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
50        oikeaReuna.IsVisible = false;
51
52        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
53        alaReuna.Restitution = 1.0;
54        alaReuna.IsVisible = false;
55
56        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
57        ylaReuna.Restitution = 1.0;
58        ylaReuna.IsVisible = false;
59
60        Level.BackgroundColor = Color.Black;
61        Camera.ZoomToLevel();
62        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
63
64        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
65
66        maila1 = LuoMaila (Level.Left +20.0, 0.0);
67        maila1.Color = Color.Blue;
68        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
69        maila2.Color = Color.Red;
70    }
71    void AloitaPeli()
72    {
73        Vector impulssi = new Vector(500.0, 200.0);
74        pallo.Hit(impulssi);
75    }
76    PhysicsObject LuoMaila( double x, double y )
77    {
78        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
79        maila.Shape = Shape.Rectangle;
80        maila.X = x;
81        maila.Y = y;
82        maila.Restitution = 1.0;
83        Add(maila);
84
85        return maila;
86    }
87    void AsetaOhjaimet()
88    {
89        Keyboard.Listen( Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos );
90        Keyboard.Listen( Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
91        Keyboard.Listen( Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas );
92        Keyboard.Listen( Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
93
94        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos );
95        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
96        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2,nopeusAlas );
97        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
98
99        Keyboard.Listen( Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet" );
100        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
101    }
102    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
103    {
104        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
105        {
106            maila.Velocity = Vector.Zero;
107            return;
108        }
109       
110        if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top) )
111        {
112            maila.Velocity = Vector.Zero;
113            return;
114        }
115       
116        maila.Velocity = nopeus;
117  }
118    void LisaaLaskurit()
119    {
120        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
121        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
122 
123    }
124    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
125    {
126        IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
127        laskuri.MaxValue = 10;
128        Label naytto = new Label();
129        naytto.BindTo(laskuri);
130        naytto.X = x;
131        naytto.Y = y;
132        naytto.TextColor = Color.White;
133        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
134        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
135        Add(naytto);
136        return laskuri; 
137    }
138    void KasittelePallonTormays( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde )
139    {
140        if (kohde == oikeaReuna)
141        {
142            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
143        }
144        else if (kohde == vasenReuna)
145        {
146            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
147        }
148
149
150
151    }   
152}   
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.