source: 2011/24/EeroP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Peli.cs @ 1976

Revision 1976, 2.8 KB checked in by sijoseha, 12 years ago (diff)

pongin ensimmäinen versio

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusylös = new Vector (0.0, 200.0);
12    Vector nopeusalas = new Vector(0.0, -200.0);
13   
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19
20
21    public override void Begin()
22    {
23        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
24        luokentta();
25        asetaohjaimet();
26        aloitapeli();
27
28     
29   
30    }
31
32   
33    void luokentta()
34    {
35        Camera.ZoomToLevel();
36
37        Level.BackgroundColor = Color.Black;
38        Level.CreateBorders(1.0, false);
39
40        //pallo
41        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
42        Add(pallo);
43        pallo.Shape = Shape.Circle;
44        pallo.X = -200.0;
45        pallo.Y = 0.0;
46        pallo.Restitution = 1.0;
47        pallo.Color = Color.Lime;
48
49        maila1 = luomaila (Level.Left + 20.0, 0.0);
50        maila2 = luomaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
51
52
53        MessageDisplay.TextColor = Color.Lime;
54
55       
56    }
57
58   
59    void aloitapeli()
60    {
61        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
62        pallo.Hit(impulssi);
63    }
64
65   
66    PhysicsObject luomaila(double x, double y)
67    {
68        //maila
69        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
70        maila.Shape = Shape.Rectangle;
71        maila.Color = Color.Lime; 
72        maila.X = x;
73        maila.Y = y;
74        maila.Restitution = 1.0;
75        Add(maila);
76
77        return maila;
78    }
79
80   
81    void asetaohjaimet()
82    {
83        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu");
84
85        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja1 liikuttaa mailaa ylös", maila1, nopeusylös);
86        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, asetanopeus, null, maila1, Vector.Zero );
87        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja1 liikuttaa mailaa alas", maila1, nopeusalas);
88        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, asetanopeus, null, maila1, Vector.Zero);
89
90        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja1 liikuttaa mailaa ylös", maila2, nopeusylös);
91        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, asetanopeus, null, maila2, Vector.Zero);
92        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja2 liikuttaa mailaa alas", maila2, nopeusalas);
93        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, asetanopeus, null, maila2, Vector.Zero);
94        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "näytä ohjeet");
95    }
96
97   
98    void asetanopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
99    {
100        maila.Velocity = nopeus;
101    }
102}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.