source: 2011/24/AkiR/akosrahi/Jypeli/lib/Windows Phone/Jypeli.WP7.GPS.xml @ 2008

Revision 2008, 5.2 KB checked in by akosrahi, 8 years ago (diff)

tein peliä kotona

Line 
1<?xml version="1.0"?>
2<doc>
3    <assembly>
4        <name>Jypeli.WP7.GPS</name>
5    </assembly>
6    <members>
7        <member name="T:Jypeli.WP7.GPS">
8            <summary>
9            GPS-luokka.
10            Authors: Jaakko Kosonen, Tomi Karppinen
11            </summary>
12        </member>
13        <member name="M:Jypeli.WP7.GPS.#ctor">
14            <summary>
15            Konstruktori GPS:lle.
16            </summary>
17        </member>
18        <member name="M:Jypeli.WP7.GPS.Start">
19            <summary>
20            KÀynnistÀÀ GPS-sensorin.
21            </summary>
22        </member>
23        <member name="M:Jypeli.WP7.GPS.Stop">
24            <summary>
25            PysÀyttÀÀ GPS-sensorin.
26            </summary>
27        </member>
28        <member name="M:Jypeli.WP7.GPS.ResetAll(System.Boolean)">
29            <summary>
30            Nollaa kaikki saatavilla olevat GPS-tiedot.
31            </summary>
32            <param name="resetLatestValues">Jos tosi, myös viimeisimmÀt arvot (Value) nollataan.</param>
33        </member>
34        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.MovementThreshold">
35            <summary>
36            Asettaa metrimÀÀrÀn jonka kÀnnykÀn pitÀÀ liikkua ennenkuin liikkumisesta tulee tapahtuma.
37            </summary>
38        </member>
39        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.StatusText">
40            <summary>
41            Kuvaus sensorin tilasta.
42            </summary>
43        </member>
44        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.Latitude">
45            <summary>
46            Leveyspiiri.
47            </summary>
48        </member>
49        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.Longitude">
50            <summary>
51            Pituuspiiri.
52            </summary>
53        </member>
54        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.Speed">
55            <summary>
56            Nopeus m/s.
57            </summary>
58        </member>
59        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.SpeedKMH">
60            <summary>
61            Nopeus km/h.
62            </summary>
63        </member>
64        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.SpeedMPH">
65            <summary>
66            Nopeus maili/h.
67            </summary>
68        </member>
69        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.Course">
70            <summary>
71            Suuntakulma, 0 = pohjoinen.
72            </summary>
73        </member>
74        <member name="P:Jypeli.WP7.GPS.Altitude">
75            <summary>
76            Korkeus merenpinnasta metreinÀ.
77            </summary>
78        </member>
79        <member name="E:Jypeli.WP7.GPS.GpsDataAvailable">
80            <summary>
81            Tapahtuma kun GPS-sensorilla on uutta dataa.
82            </summary>
83        </member>
84        <member name="E:Jypeli.WP7.GPS.GpsStatusChanged">
85            <summary>
86            Tapahtuma kun GPS-sensorin tila muuttuu.
87            </summary>
88        </member>
89        <member name="T:Jypeli.GPSData">
90            <summary>
91            Luokka GPS-datalle.
92            Authors: Jaakko Kosonen
93            </summary>
94        </member>
95        <member name="M:Jypeli.GPSData.#ctor">
96            <summary>
97            Konstruktori.
98            </summary>
99        </member>
100        <member name="M:Jypeli.GPSData.Update(System.Double)">
101            <summary>
102            PÀivittÀÀ datan.
103            </summary>
104            <param name="newValue"></param>
105        </member>
106        <member name="M:Jypeli.GPSData.Listen(Jypeli.Controls.Handler{Jypeli.GPSData})">
107            <summary>
108            LisÀÀ tapahtumankÀsittelijÀn jota kutsutaan kun GPS-tieto pÀivitetÀÀn.
109            </summary>
110            <param name="handler">TapahtumankÀsittelijÀ</param>
111        </member>
112        <member name="M:Jypeli.GPSData.Reset(System.Boolean)">
113            <summary>
114            Nollaa keski-, minimi- ja maksimiarvot.
115            </summary>
116            <param name="resetAll">Jos tosi, myös viimeisin arvo (Value) asetetaan Double.NaN:ksi</param>
117        </member>
118        <member name="M:Jypeli.GPSData.IsDataAvailable">
119            <summary>
120            Kertoo onko arvo (Value) validi, ts. onko GPS-sensorlita saatu kunnollista dataa.
121            </summary>
122            <returns>Totta jos arvo on validi</returns>
123        </member>
124        <member name="M:Jypeli.GPSData.ToString">
125            <summary>
126            Merkkijono, jossa lueteltuna kaikki arvot.
127            </summary>
128            <returns>Arvot merkkijonossa</returns>
129        </member>
130        <member name="P:Jypeli.GPSData.Value">
131            <summary>
132            Viimeisin arvo, tai Double.NaN jos GPS-sensorilta ei ole saatu arvoa kertaakaan.
133            </summary>
134        </member>
135        <member name="P:Jypeli.GPSData.Average">
136            <summary>
137            Keskiarvo, tai Double.NaN jos GPS-sensorilta ei ole saatu arvoa kertaakaan.
138            </summary>
139        </member>
140        <member name="P:Jypeli.GPSData.Max">
141            <summary>
142            Maksimiarvo, tai Double.NaN jos ei ole saatu arvoa kertaakaan.
143            </summary>
144        </member>
145        <member name="P:Jypeli.GPSData.Min">
146            <summary>
147            Minimiarvo, tai Double.NaN jos ei ole saatu arvoa kertaakaan.
148            </summary>
149        </member>
150    </members>
151</doc>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.