source: 2011/23/sijoseha/Seikkailu/Seikkailu/kentta.txt @ 1727

Revision 1727, 71 bytes checked in by tekrjant, 9 years ago (diff)

Added wannabe adventure game made with XNA

Line 
1vvvvvvvv
2vvvhhhvv
3vvhhhhhv
4vvhmmhhv
5vvhmmmhv
6vvhhhhhv
7vvvvvvvv
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.