source: 2011/23/latakoso/Pong/Pong/Pong/Peli.cs @ 1732

Revision 1732, 7.0 KB checked in by latakoso, 12 years ago (diff)

Valmis!

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0,200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24    Label P1;
25    Label P2;
26
27    public override void Begin()
28    {
29        AsetaOhjaimet();
30        ShowControlHelp();
31        Timer.SingleShot(5, Alku);
32    }
33
34    void Alku()
35    {
36        ClearAll();
37        LuoKentta();
38        AsetaOhjaimet();
39        Label tekija = new Label();
40        tekija.TextColor = Color.White;
41        tekija.Text = "Lauri Kosonen";
42        tekija.Y = Level.Top - 5;
43        Add(tekija);
44        LisaaLaskurit();
45        Timer.SingleShot(1, AloitaPeli);
46        Pisteet2();
47        Pisteet1();
48       
49    }
50   
51    void LuoKentta()
52    {
53        pallo = new PhysicsObject(50, 50);
54        pallo.Shape = Shape.Circle;
55        pallo.Color = Color.White;
56        pallo.X = 0;
57        pallo.Y = 0;
58        pallo.Restitution = 1;
59        Add(pallo);
60        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
61
62        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 0,0);
63        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 0, 0);
64
65        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
66        vasenReuna.Restitution = 1;
67        vasenReuna.IsVisible = true;
68        vasenReuna.Width = Level.Width;
69        vasenReuna.Height = 10;
70        vasenReuna.Color = Color.White;
71        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
72        oikeaReuna.Restitution = 1;
73        oikeaReuna.IsVisible = true;
74        oikeaReuna.Width = Level.Width;
75        oikeaReuna.Height = 10;
76        oikeaReuna.Color = Color.White;
77        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
78        ylaReuna.Restitution = 1;
79        ylaReuna.IsVisible = false;
80        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
81        alaReuna.Restitution = 1;
82        alaReuna.IsVisible = false;
83
84        Level.BackgroundColor = Color.Black;
85
86        Camera.ZoomToLevel();
87    }
88
89    void AloitaPeli()
90    {
91        Vector impulssi = new Vector(Impulssi(),0);
92        pallo.Hit(impulssi);
93    }
94
95    int Impulssi()
96    {
97        if (pelaajan1Pisteet > pelaajan2Pisteet)
98        {
99            return 500;
100        }
101        else 
102        {
103            return -500;
104        }
105    }
106
107    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
108    {
109        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 100);
110        maila.Shape = Shape.Rectangle;
111        maila.X = x;
112        maila.Y = y;
113        maila.Restitution = 1;
114        Add(maila);
115        return maila;
116    }
117
118    void AsetaOhjaimet()
119    {
120        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
121        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
122        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
123        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
124
125        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
126        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
127        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
128        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
129
130        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, ResetPallo, "Palauta pallo keskelle. Älä käytä turhaan!");
131        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
132    }
133
134    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
135    {
136        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
137        {
138            maila.Velocity = Vector.Zero;
139            return;
140        }
141        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
142        {
143            maila.Velocity = Vector.Zero;
144            return;
145        }
146       
147        maila.Velocity = nopeus;
148    }
149
150    void LisaaLaskurit()
151    {
152        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 700, Screen.Top - 100);
153        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 700, Screen.Top - 100);
154    }
155
156    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
157    {
158        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
159        laskuri.MaxValue = 10 ;
160        Label naytto = new Label();
161        naytto.BindTo(laskuri);
162        naytto.X = x;
163        naytto.Y = y;
164        naytto.TextColor = Color.White;
165        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
166        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
167        Add(naytto);
168        return laskuri;
169    }
170
171    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
172    {
173        if (kohde == oikeaReuna)
174        {
175            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
176            Add(P1);
177            Voitto();
178            ResetPallo();
179            Timer.SingleShot(1, PoistaP);
180           
181        }
182        else if (kohde == vasenReuna)
183        {
184            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
185            Add(P2);
186            Voitto();
187            ResetPallo();
188            Timer.SingleShot(1, PoistaP);
189        }
190    }
191
192    void Pisteet1()
193    {
194        P1 = new Label();
195        P1.Text = "Pelaaja 1 sai pisteen!";
196        P1.TextColor = Color.White;
197        P1.BorderColor = Level.BackgroundColor;
198        P1.Color = Level.BackgroundColor;
199    }
200
201    void PoistaP()
202    {
203        Remove(P1);
204        Remove(P2);
205    }
206
207    void Pisteet2()
208    {
209        P2 = new Label();
210        P2.Text = "Pelaaja 2 sai pisteen!";
211        P2.TextColor = Color.White;
212        P2.BorderColor = Level.BackgroundColor;
213        P2.Color = Level.BackgroundColor;
214    }
215
216    void Voitto()
217    {
218        if (pelaajan1Pisteet.Value == 10)
219        {
220            Remove(pallo);
221            pallo.Color = Color.Black;
222            Label P1voitto = new Label();
223            P1voitto.Text = "Pelaaja 1 voitti pelin!";
224            P1voitto.TextColor = Color.White;
225            P1voitto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
226            P1voitto.Color = Level.BackgroundColor;
227            Add(P1voitto);
228        }
229        else if (pelaajan2Pisteet.Value == 10)
230        {
231            Remove(pallo);
232            Label P2voitto = new Label();
233            P2voitto.Text = "Pelaaja 2 voitti pelin!";
234            P2voitto.TextColor = Color.White;
235            P2voitto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
236            P2voitto.Color = Level.BackgroundColor;
237            Add(P2voitto);
238        }
239    }
240
241    void ResetPallo()
242    {   
243        pallo.X = 0;
244        pallo.Y = 0;
245        pallo.Velocity = Vector.Zero;
246        Timer.SingleShot(1, AloitaPeli);
247    }
248}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.