source: 2011/23/jopontin/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3/Peli.cs @ 1874

Revision 1874, 1.1 KB checked in by maiilomo, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{   
11    Image kuva = LoadImage("skater1");
12    PhysicsObject ukko;
13    public override void Begin()
14    {
15        Ohjaimet();
16        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
17 Level.CreateBottomBorder ();
18 Level.BackgroundColor = Color.Turquoise;
19
20 ukko = new PhysicsObject(100.0, 100.0);
21 ukko.Image = kuva;
22 ukko.CanRotate = false;
23 Add   ( ukko );
24
25 Gravity = new Vector(0.0, -800.0);
26   
27   
28    }
29    void Ohjaimet()
30    {
31        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down,
32            LiikutaukkoVasemmalle, "ukko liikkuu vasemmalle");
33        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed,
34            LiikutaukkoYlos, "ukko liikkuu ylospain");
35
36
37    }
38    void LiikutaukkoVasemmalle()
39    {
40        ukko.Push (new Vector(500.0, 0.0));
41    }
42    void LiikutaukkoYlos()
43    {
44        ukko.Hit(new Vector(0.0, 500.0));
45
46    }
47
48   
49   
50
51}
52
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.