source: 2011/23/jomiilri/Pong/Pong/Pong/Peli.cs @ 1719

Revision 1719, 4.5 KB checked in by jomiilri, 9 years ago (diff)

Pong

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, -200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, 200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22    IntMeter pelaajan1Pisteet;
23    IntMeter pelaajan2Pisteet;
24    public override void Begin()
25    {
26        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
27        LuoKentta();
28        AsetaOhjaimet();
29        LisaaLaskurit();
30        AloitaPeli();
31    }
32
33    void LuoKentta()
34    {
35        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
36        pallo.Shape = Shape.Circle;
37        pallo.Color = Color.Red;
38        pallo.X = -200.0;
39        pallo.Y = 0.0;
40        pallo.Restitution = 1.0;
41        Add(pallo);
42
43        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
44        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
45
46        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
47        vasenReuna.Restitution = 1.0;
48        vasenReuna.IsVisible = false;
49        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
50        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
51        oikeaReuna.IsVisible = false;
52        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
53        ylaReuna.Restitution = 1.0;
54        ylaReuna.IsVisible = false;
55        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
56        alaReuna.Restitution = 1.0;
57        alaReuna.IsVisible = false;
58
59
60        Level.BackgroundColor = Color.Black;
61
62        Camera.ZoomToLevel();
63
64        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
65    }
66
67    void AloitaPeli()
68    {
69        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
70        pallo.Hit(impulssi);
71    }
72
73    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
74    {
75        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
76        maila.Shape = Shape.Rectangle;
77        maila.X = x;
78        maila.Y = y;
79        maila.Restitution = 1.0;
80        Add(maila);
81
82        return maila;
83    }
84
85    void AsetaOhjaimet()
86    {
87        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikut mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
88        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
89        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
90        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
91
92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
96
97        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
98        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
99    }
100
101    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
102    {
103        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
104        {
105            maila.Velocity = Vector.Zero;
106            return;
107        }
108
109        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
110        {
111            maila.Velocity = Vector.Zero;
112            return;
113        }
114        maila.Velocity = nopeus;
115    }
116
117    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
118    {
119        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
120        laskuri.MaxValue = 10;
121        Label naytto = new Label();
122        naytto.BindTo(laskuri);
123        naytto.X = x;
124        naytto.Y = y;
125        naytto.TextColor = Color.White;
126        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
127        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
128        Add(naytto);
129        return laskuri;
130    }
131
132    void LisaaLaskurit()
133    {
134    pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 );
135    pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 );
136    }
137
138    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
139    {
140        if (kohde == oikeaReuna)
141        {
142            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
143        }
144        else if (kohde == vasenReuna)
145        {
146            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
147        }
148
149
150    }
151
152}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.