source: 2011/23/iltakuop/Pong/Pong/Pong/Peli.cs @ 1711

Revision 1711, 4.6 KB checked in by iltakuop, 12 years ago (diff)

Ensimmäinen Peli

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlös = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20    PhysicsObject yläReuna;
21    PhysicsObject alaReuna;
22
23    IntMeter p1p;
24    IntMeter p2p;
25
26    public override void Begin()
27    {
28        LuoKenttä();
29        AsetaOhjaimet();
30        LisääLaskurit();
31        AloitaPeli();
32    }
33    void LuoKenttä()
34    {
35        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
36        pallo.Shape = Shape.Circle;
37        pallo.Color = Color.Blue;
38        pallo.Restitution = 1.0;
39        Add(pallo);
40
41        AddCollisionHandler(pallo, KäsittelePallonTörmäys);
42
43        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
44        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
45
46        LuoReunat();
47
48        Level.BackgroundColor = Color.Red;
49
50        Camera.ZoomToLevel(1);
51    }
52
53    void AloitaPeli()
54    {
55        Vector impulssi = new Vector(300.0, 0.0);
56        pallo.Hit(impulssi);
57    }
58
59    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
60    {
61        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100);
62        maila.Shape = Shape.Rectangle;
63        maila.X = x;
64        maila.Y = y;
65        maila.Restitution = 1.0;
66        Add(maila);
67
68        return maila;
69    }
70    void AsetaOhjaimet()
71    {
72        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
73       
74        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlös);
75        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
76        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
77        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
78
79        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös);
80        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
81        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
82        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
83
84        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
85
86        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
87
88
89    }
90    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
91    {
92        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
93        {
94            maila.Velocity = Vector.Zero;
95            return;
96        }
97       
98        if ( (nopeus.Y > 0 ) && (maila.Top > Level.Top) )
99        {
100            maila.Velocity = Vector.Zero;
101            return;       
102        }
103        maila.Velocity = nopeus;
104    }
105   
106    void LisääLaskurit()
107    {
108       p1p = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
109       p2p = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
110
111    }
112
113    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
114    {
115        IntMeter laskuri = new IntMeter(9);
116        laskuri.MaxValue = 9;
117        Label näyttö = new Label();
118        näyttö.BindTo(laskuri);
119        näyttö.X = x;
120        näyttö.Y = y;
121        näyttö.TextColor = Color.White;
122        näyttö.BorderColor = Level.BackgroundColor;
123        näyttö.Color = Level.BackgroundColor;
124        Add(näyttö);
125        return laskuri;
126    }
127
128
129    void KäsittelePallonTörmäys(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
130    {
131        if (kohde == vasenReuna)
132        {
133            p2p.Value += 1;
134        }
135        else if (kohde == oikeaReuna)
136        {
137            p1p.Value += 1;
138        }
139
140    }
141
142    void LuoReunat()
143    {
144        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
145        vasenReuna.Restitution = 1.0;
146        vasenReuna.IsVisible = false;
147
148        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
149        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
150        oikeaReuna.IsVisible = false;
151
152        yläReuna = Level.CreateTopBorder();
153        yläReuna.Restitution = 1.0;
154        yläReuna.IsVisible = false;
155
156        alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
157        alaReuna.Restitution = 1.0;
158        alaReuna.IsVisible = false;
159    }
160   
161
162}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.