source: 2011/23/iltakuop/Blocks/Blocks/Blocks/Peli.cs @ 1796

Revision 1796, 21.0 KB checked in by iltakuop, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9
10class Taso2 : PhysicsObject
11{
12    public int hitPoints = 2;
13    public Taso2()
14        : base(40, 10)
15    {
16        MakeStatic();
17    }
18
19
20}
21
22
23
24
25
26public class Peli : PhysicsGame
27{
28    int mailanNopeus = 600;
29    int pallonNopeus = 300;
30    int äläLuoPalloa = 0;
31    //Vector nopeusVasen = new Vector(-600, 0);
32
33    PhysicsObject pallo;
34    PhysicsObject maila;
35    PhysicsObject tnt;
36    PhysicsObject elämä;
37
38    PhysicsObject alaReuna;
39    int kenttäNro = 1;
40    int kenttäMäärä = 3;
41
42    int palloolemassa;
43    const int RUUDUN_KOKO = 5;
44
45    Image tntKuva = LoadImage("TNT");
46    Image tasoKuva = LoadImage("Palikka");
47    Image taso2Kuva = LoadImage("Vahvistettu palikka");
48    Image taso2Kuva2 = LoadImage("Vahvistettu palikka2");
49    Image tasoTuhoutumatonKuva = LoadImage("Tuhoutumaton");
50    Image tasoTuhoutumatonKuvaPysty = LoadImage("TuhoutumatonPysty");
51    Image taustaKuva = LoadImage("Taustakuva1");
52    Image taustaKuva2 = LoadImage("Taustakuva2");
53    Image taustaKuva3 = LoadImage("Taustakuva3");
54    Image mailanKuva = LoadImage("Maila");
55    int pisteet;
56    int elämät = 3;
57    int randomKentät = 0;
58    IntMeter pisteetL;
59    IntMeter elämätL;
60
61    Label päälläPois;
62
63    List<Label> valikonKohdat;
64    List<PhysicsObject> tasot = new List<PhysicsObject>();
65    List<PhysicsObject> taso2t = new List<PhysicsObject>();
66    List<PhysicsObject> tntt = new List<PhysicsObject>();
67    List<PhysicsObject> tasoTuhoutumatont = new List<PhysicsObject>();
68
69    public override void Begin()
70    {
71        Valikko();
72    }
73
74    void Valikko()
75    {
76        äläLuoPalloa = 1;
77        ClearAll();
78        Level.Background.Image = taustaKuva3;
79        Level.Background.Size = new Vector(Screen.Width, Screen.Height);
80        Camera.ZoomToLevel(1);
81
82        valikonKohdat = new List<Label>();
83
84        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");
85        kohta1.Position = new Vector(-80, 40);
86        valikonKohdat.Add(kohta1);
87
88        Label kohta2 = new Label("Asetukset");
89        kohta2.Position = new Vector(-80, -40);
90        valikonKohdat.Add(kohta2);
91
92        Label kohta3 = new Label("Lopeta");
93        kohta3.Position = new Vector(80, -40);
94        valikonKohdat.Add(kohta3);
95
96        Label kohta4 = new Label("Ohjeet");
97        kohta4.Position = new Vector(80, 40);
98        valikonKohdat.Add(kohta4);
99
100        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat)
101        {
102            Add(valikonKohta);
103        }
104
105        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null);
106        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Asetukset, null);
107        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Lopeta, null);
108        Mouse.ListenOn(kohta4, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Ohjeet, null);
109
110        Mouse.IsCursorVisible = true;
111        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null);
112        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Lopeta, "");
113    }
114
115    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila)
116    {
117        foreach (Label kohta in valikonKohdat)
118        {
119            if (Mouse.IsCursorOn(kohta))
120            {
121                kohta.TextColor = Color.Red;
122            }
123            else
124            {
125                kohta.TextColor = Color.Black;
126            }
127
128        }
129    }
130
131    void ValikossaLiikkuminen2(AnalogState hiirenTila)
132    {
133        foreach (Label kohta in valikonKohdat)
134        {
135            if (Mouse.IsCursorOn(kohta))
136            {
137                kohta.TextColor = Color.Red;
138            }
139            else
140            {
141                kohta.TextColor = Color.White;
142            }
143
144        }
145    }
146
147
148    void AloitaPeli()
149    {
150        ClearAll();
151        äläLuoPalloa = 0;
152        nollaaPisteet();
153        LuoKenttä(1);
154        AsetaOhjaimet();
155        LisääLaskurit(3, 0);
156        AloitaPeliUudestaan();
157    }
158
159    void nollaaPisteet()
160    {
161        kenttäNro = 1;
162        pisteet = 0;
163        elämät = 3;
164    }
165
166    void Lopeta()
167    {
168        Exit();
169    }
170
171    void Ohjeet()
172    {
173
174    }
175
176    void Asetukset()
177    {
178        ClearAll();
179
180        Level.Background.Image = taustaKuva2;
181        Level.Background.Size = new Vector(Screen.Width, Screen.Height);
182        Camera.ZoomToLevel(1);
183
184        valikonKohdat = new List<Label>();
185
186        Label kohta1 = new Label("Pallon nopeus");
187        kohta1.Position = new Vector(-80, 40);
188        valikonKohdat.Add(kohta1);
189        kohta1.TextColor = Color.White;
190
191        Label kohta2 = new Label("Mailan nopeus");
192        kohta2.Position = new Vector(-80, -40);
193        valikonKohdat.Add(kohta2);
194        kohta2.TextColor = Color.White;
195
196        Label kohta3 = new Label("Takaisin");
197        kohta3.Position = new Vector(80, -40);
198        valikonKohdat.Add(kohta3);
199        kohta3.TextColor = Color.White;
200
201        Label kohta4 = new Label("Satunaiset kentät");
202        kohta4.TextColor = Color.White;
203
204        if (randomKentät == 1)
205        {
206            päälläPois = new Label("Päällä");
207        }
208        else { päälläPois = new Label("Pois päältä"); }
209        kohta4.Position = new Vector(100, 40);
210        päälläPois.Position = new Vector(70, 15);
211        päälläPois.TextColor = Color.White;
212        valikonKohdat.Add(päälläPois);
213        Add(kohta4);
214
215        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat)
216        {
217            Add(valikonKohta);
218        }
219
220        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPallonNopeus, null);
221        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaMailanNopeus, null);
222        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Valikko, null);
223        Mouse.ListenOn(päälläPois, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, satunaisetKentät, null);
224
225        Mouse.IsCursorVisible = true;
226        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen2, null);
227        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Lopeta, "");
228    }
229
230    void satunaisetKentät()
231    {
232        if (randomKentät == 1)
233        {
234            randomKentät = 0;
235        }
236        else
237        {
238            randomKentät = 1;
239        }
240        Asetukset();
241    }
242
243    void AsetaPallonNopeus()
244    {
245        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Pallon nopeus", "Oletus on 300");
246        kysymysIkkuna.TextEntered += KäsitteleAsetukset;
247        Add(kysymysIkkuna);
248
249    }
250
251    void AsetaMailanNopeus()
252    {
253        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Mailan nopeus", "Oletus on 600");
254        kysymysIkkuna.TextEntered += KäsitteleAsetukset2;
255        Add(kysymysIkkuna);
256    }
257
258    void KäsitteleAsetukset(InputWindow ikkuna)
259    {
260        try
261        {
262            int vastaus = int.Parse(ikkuna.InputBox.Text);
263            pallonNopeus = vastaus;
264        }
265        catch (FormatException)
266        {
267            ClearAll();
268            Label tekstikentta = new Label("Anna luku!");
269            Add(tekstikentta);
270            Timer.SingleShot(2, ClearAll);
271            Timer.SingleShot(2.01, Asetukset);
272        }
273    }
274
275    void KäsitteleAsetukset2(InputWindow ikkuna)
276    {
277        try
278        {
279            int vastaus = int.Parse(ikkuna.InputBox.Text);
280            mailanNopeus = vastaus;
281        }
282        catch (FormatException)
283        {
284            ClearAll();
285            Label tekstikentta = new Label("Anna luku!");
286            Add(tekstikentta);
287            Timer.SingleShot(2, ClearAll);
288            Timer.SingleShot(2.01, Asetukset);
289        }
290    }
291
292    PhysicsObject LuoPallo() //-170
293    {
294        PhysicsObject pallo1 = new PhysicsObject(18.0, 18.0);
295        pallo1.Shape = Shape.Circle;
296        pallo1.Color = Color.LightGreen;
297        pallo1.Tag = "pallo";
298        pallo1.Restitution = 1.0;
299        pallo1.X = 0;
300        pallo1.Y = -168;
301        palloolemassa = 1;
302        return pallo1;
303    }
304
305    void LuoKenttä(int a)
306    {
307
308        LuoPalikat(a);
309        Level.Background.Image = taustaKuva;
310        Level.Background.Size = new Vector(Screen.Width, Screen.Height);
311
312        Camera.ZoomToLevel(1);
313    }
314
315    void AloitaPeliUudestaan()
316    {
317        maila.X = 0;
318        if (palloolemassa == 1)
319        {
320            pallo.Destroy();
321        }
322        if (äläLuoPalloa == 0)
323        {
324            pallo = LuoPallo();
325            AddCollisionHandler(pallo, KäsittelePallonTörmäys);
326            Add(pallo);
327        }
328    }
329
330    void AsetaOhjaimet()
331    {
332        Vector nopeusVasen = new Vector(-mailanNopeus, 0);
333        Vector nopeusOikea = new Vector(mailanNopeus, 0);
334        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa oikealle", maila, nopeusOikea);
335        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero);
336        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa vasemmalle", maila, nopeusVasen);
337        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero);
338
339        Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, AloitaPeliUudestaan, null);
340        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, DebugRäjäytys, null);
341
342        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
343        Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Pressed, SeuraavaTaso, null);
344        Keyboard.Listen(Key.F3, ButtonState.Pressed, AnnaElämä, null);
345
346        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa valikkoon");
347
348
349    }
350
351    void AnnaElämä()
352    {
353        elämät++;
354        pisteet += 200;
355        pisteetL.Value = pisteet;
356        elämätL.Value = elämät;
357    }
358
359    void DebugRäjäytys() { Räjähdys(tnt.Position); }
360
361    void LisääLaskurit(int elämät, int pisteet)
362    {
363        pisteetL = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 180.0, Screen.Top - 80.0, pisteet);
364        elämätL = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 80.0, elämät);
365        Label tekstikentta = new Label("Palloja jäljellä: ");
366        tekstikentta.X = Screen.Right - 180;
367        tekstikentta.Y = Screen.Top - 80;
368        tekstikentta.TextColor = Color.White;
369        Label tekstikentta2 = new Label("Pisteet: ");
370        tekstikentta2.X = Screen.Left + 100.0;
371        tekstikentta2.Y = Screen.Top - 80;
372        tekstikentta2.TextColor = Color.White;
373
374        Add(tekstikentta2);
375        Add(tekstikentta);
376    }
377
378    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y, int määrä)
379    {
380        IntMeter laskuri = new IntMeter(määrä);
381        Label näyttö = new Label();
382        näyttö.BindTo(laskuri);
383        näyttö.X = x;
384        näyttö.Y = y;
385        näyttö.TextColor = Color.White;
386        Add(näyttö);
387        return laskuri;
388    }
389
390    void KäsittelePallonTörmäys(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
391    {
392        if (kohde == alaReuna)
393        {
394            pallo.Destroy();
395            palloolemassa = 0;
396            elämät -= 1;
397            if (elämät == 0)
398            {
399                HävisitPelin();
400            }
401            else Timer.SingleShot(1, AloitaPeliUudestaan);
402        }
403        if (kohde.Tag.ToString() == "taso")
404        {
405            pisteet += 100;
406            AnnaPowerUp(kohde);
407            Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy);
408            tasot.Remove(kohde);
409            TarkistaVoitto();
410        }
411        if (kohde.Tag.ToString() == "taso2")
412        {
413            Taso2 taso2 = (Taso2)kohde;
414            taso2.hitPoints--;
415            if (taso2.hitPoints == 1)
416            { taso2.Image = taso2Kuva2; }
417            else if (taso2.hitPoints == 0)
418            {
419                AnnaPowerUp(kohde);
420                Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy);
421                pisteet += 300;
422            }
423            taso2t.Remove(kohde);
424            TarkistaVoitto();
425           
426        }
427        if (kohde.Tag.ToString() == "TNT")
428        {
429            pisteet += 100;
430            AnnaPowerUp(kohde);
431            Räjähdys(kohde.Position);
432            Timer.SingleShot(0.01, kohde.Destroy);
433            TarkistaVoitto();
434           
435        }
436        pisteetL.Value = pisteet;
437        elämätL.Value = elämät;
438
439    }
440
441    void AnnaPowerUp(PhysicsObject kohde)
442    {
443        int elämäPower = RandomGen.NextInt(0, 20);
444        if (elämäPower == 0)
445        {
446            PudotaElämä(kohde);
447        }
448    }
449
450    void PudotaElämä(PhysicsObject kohde)
451    {
452        elämä = new PhysicsObject(10, 10);
453        elämä.IgnoresCollisionResponse = true;
454        elämä.Tag = "elämä";
455        elämä.Position = kohde.Position;
456        elämä.Shape = Shape.Circle;
457        Vector impulssi = new Vector(0, -100);
458        Add(elämä);
459        elämä.Hit(impulssi);
460    }
461    void TarkistaVoitto()
462    {
463        if ((tasot.Count == 0) && (taso2t.Count == 0) && (tntt.Count == 0))
464        {
465            SeuraavaTaso();
466        }
467
468    }
469
470    void SeuraavaTaso()
471    {
472        tasot.Clear();
473        tntt.Clear();
474        taso2t.Clear();
475        kenttäNro += 1;
476        if (kenttäNro > kenttäMäärä)
477        {
478            ClearAll();
479            Label tekstikentta = new Label("Voitit, onneksi olkoon! Sait " + pisteet + " pistettä!");
480            Add(tekstikentta);
481            Timer.SingleShot(2, Exit);
482        }
483        else
484        {
485            ClearAll();
486            Label tekstikentta = new Label("Pääsit seuraavaan tasoon");
487            Add(tekstikentta);
488            Timer.SingleShot(1.5, SeuraavaTaso2);
489        }
490
491    }
492
493    void SeuraavaTaso2()
494    {
495        ClearAll();
496        LuoKenttä(kenttäNro);
497        AsetaOhjaimet();
498        LisääLaskurit(elämät, pisteet);
499        AloitaPeliUudestaan();
500    }
501
502    void Räjähdys(Vector kohde)
503    {
504
505        Explosion rajahdys = new Explosion(10);
506        rajahdys.Position = kohde;
507        rajahdys.Force = 0;
508        Add(rajahdys);
509
510        //foreach (PhysicsObject taso in tasot)
511        //for(int i = 0; i<tasot.Count; i++)
512        int i = 0;
513        while (i < tasot.Count)
514        {
515            if (((tasot[i].X - kohde.X) < 100) && ((tasot[i].X - kohde.X) > -100)
516                && ((tasot[i].Y - kohde.Y) < 80) && ((tasot[i].Y - kohde.Y) > -80))
517            {
518                tasot[i].Destroy();
519                tasot.RemoveAt(i);
520                pisteet += 100;
521                pisteetL.Value = pisteet;
522            }
523            else
524            {
525                i++;
526            }
527        }
528        int w = 0;
529        while (w < taso2t.Count)
530        {
531            if (((taso2t[w].X - kohde.X) < 100) && ((taso2t[w].X - kohde.X) > -100)
532                && ((taso2t[w].Y - kohde.Y) < 80) && ((taso2t[w].Y - kohde.Y) > -80))
533            {
534                taso2t[w].Destroy();
535                taso2t.RemoveAt(w);
536                pisteet += 300;
537                pisteetL.Value = pisteet;
538            }
539            else
540            {
541                w++;
542            }
543        }
544        int o = 0;
545        while (o < tntt.Count)
546        {
547            if (((tntt[o].X - kohde.X) < 100) && ((tntt[o].X - kohde.X) > -100)
548                && ((tntt[o].Y - kohde.Y) < 80) && ((tntt[o].Y - kohde.Y) > -80))
549            {
550                Vector räjähdysPaikka = tntt[o].Position;
551                tntt[o].Destroy();
552                tntt.RemoveAt(o);
553                pisteet += 100;
554                pisteetL.Value = pisteet;
555                Räjähdys(räjähdysPaikka);
556
557            }
558            else
559            {
560                o++;
561            }
562        }
563    }
564
565    void LuoPalikat(int x)
566    {
567
568        if (randomKentät == 0)
569        {
570            TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta" + x + ".txt");
571            kentta['#'] = lisaaTaso;
572            kentta['!'] = lisaaTaso2;
573            kentta['p'] = lisaaPystyTaso;
574            kentta['P'] = lisaaPystyTasoTuhoutumaton;
575            kentta['*'] = lisaaTNT;
576            kentta['T'] = lisaaTasoTuhoutumaton;
577            kentta['m'] = LuoMaila;
578            kentta['-'] = LuoReunat;
579            kentta['_'] = LuoAlaReuna;
580            kentta['y'] = LuoYläReuna;
581            kentta.Insert(20, 20);
582        }
583        else
584        {
585            TileMap kentta = TileMap.FromFile("kenttarandom.txt");
586            kentta['#'] = lisaaRandomTaso;
587            kentta['m'] = LuoMaila;
588            kentta['-'] = LuoReunat;
589            kentta['_'] = LuoAlaReuna;
590            kentta['y'] = LuoYläReuna;
591            kentta.Insert(40, 40);
592        }
593    }
594
595    PhysicsObject lisaaTaso()
596    {
597        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 10);
598        taso.Tag = "taso";
599        taso.Image = tasoKuva;
600        taso.Restitution = 1.0;
601        tasot.Add(taso);
602        return taso;
603    }
604
605    PhysicsObject lisaaTasoTuhoutumaton()
606    {
607        PhysicsObject tasoTuhoutumaton = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 10);
608        //tasoTuhoutumaton.Tag = "taso";
609        tasoTuhoutumaton.Image = tasoTuhoutumatonKuva;
610        tasoTuhoutumaton.Restitution = 1.0;
611        return tasoTuhoutumaton;
612    }
613
614    PhysicsObject lisaaPystyTaso()
615    {
616        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 40);
617        taso.Tag = "taso";
618        taso.Image = tasoKuva;
619        taso.Restitution = 1.0;
620        tasot.Add(taso);
621        return taso;
622    }
623
624    PhysicsObject lisaaPystyTasoTuhoutumaton()
625    {
626        PhysicsObject tasoTuhoutumaton = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 40);
627        //tasoTuhoutumaton.Tag = "taso";
628        tasoTuhoutumaton.Image = tasoTuhoutumatonKuvaPysty;
629        tasoTuhoutumaton.Restitution = 1.0;
630        return tasoTuhoutumaton;
631    }
632
633    PhysicsObject lisaaTaso2()
634    {
635        Taso2 taso2 = new Taso2();
636        taso2.Tag = "taso2";
637        taso2.Image = taso2Kuva;
638        taso2.Restitution = 1.0;
639        taso2t.Add(taso2);
640        return taso2;
641    }
642
643    PhysicsObject lisaaTNT()
644    {
645        tnt = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 10);
646        tnt.Image = tntKuva;
647        tnt.Restitution = 1;
648        tntt.Add(tnt);
649        tnt.Tag = "TNT";
650
651        return tnt;
652    }
653
654    PhysicsObject LuoMaila()
655    {
656        maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(60.0, 10);
657        maila.Shape = Shape.Rectangle;
658        maila.Image = mailanKuva;
659        maila.Restitution = 0.5;
660        maila.Color = Color.Green;
661        return maila;
662    }
663
664    PhysicsObject lisaaRandomTaso()
665    {
666        int tasonTyyppi = RandomGen.NextInt(1, 4);
667        PhysicsObject taso;
668
669        if (tasonTyyppi == 1)
670        {
671            taso = lisaaTaso();
672        }
673        else if (tasonTyyppi == 2)
674        {
675            taso = lisaaTaso2();
676        }
677        else if (tasonTyyppi == 3)
678        {
679            taso = lisaaTNT();
680        }
681        else if (tasonTyyppi == 4)
682        {
683            MessageDisplay.Add("tuli nelonen");
684            taso = lisaaTaso();
685        }
686        else
687        {
688            taso = lisaaTaso();
689        }
690
691
692        return taso;
693    }
694
695    PhysicsObject LuoReunat()
696    {
697        PhysicsObject reuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 800);
698        reuna.IsVisible = false;
699        reuna.Restitution = 1.0;
700        return reuna;
701    }
702
703    PhysicsObject LuoAlaReuna()
704    {
705        alaReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(800, 40);
706        alaReuna.Color = Color.Black;
707        alaReuna.IsVisible = false;
708        alaReuna.Restitution = 1.0;
709        return alaReuna;
710    }
711
712    PhysicsObject LuoYläReuna()
713    {
714        PhysicsObject yläReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(800, 40);
715        yläReuna.Color = Color.Black;
716        yläReuna.IsVisible = false;
717        yläReuna.Restitution = 1.0;
718        return yläReuna;
719    }
720
721    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
722    {
723        if ((nopeus.X < 0) && (maila.Left < Level.Left + 40))
724        {
725            maila.Velocity = Vector.Zero;
726            return;
727        }
728
729        if ((nopeus.X > 0) && (maila.Right > Level.Right - 40))
730        {
731            maila.Velocity = Vector.Zero;
732            return;
733        }
734        maila.Velocity = nopeus;
735    }
736
737    void HävisitPelin()
738    {
739        ClearAll();
740        Label tekstikentta = new Label("Hävisit. Sait " + pisteet + " pistettä");
741        Add(tekstikentta);
742        Timer.SingleShot(3, Valikko);
743    }
744
745    protected override void Update(Time time)
746    {
747        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.Y) < pallonNopeus)
748        {
749            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X, pallo.Velocity.Y * 1.1);
750
751        }
752        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < pallonNopeus)
753        {
754            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y);
755
756        }
757        base.Update(time);
758
759    }
760
761
762}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.