source: 2011/23/hniemi/Pallospeli/Pallospeli/Pallospeli/Testaus.cs @ 1861

Revision 1861, 3.8 KB checked in by hniemi, 12 years ago (diff)

No minäpä kerron tarinan.
Olipa kerran pieni nörtti, joka taisteli lohikäärmeitä vastaan. Sen pituinen se, hieman tulinen. Matti.

Line 
1using Jypeli;
2using Jypeli.Assets;
3using Jypeli.Controls;
4using Jypeli.Effects;
5using Jypeli.Widgets;
6using AdvanceMath;
7using System;
8
9namespace Pallospeli
10{
11    /// <summary>
12    /// Pienet testaukset, kun en jaksanut asennella mitään testaustyökaluja.
13    /// Ei mitenkään täydelliset testit.
14    /// </summary>
15    public class Testaus
16    {
17        /// <summary>
18        /// Palauttaa true, jos kaikki testit menee läpi
19        /// </summary>
20        /// <returns></returns>
21        public static bool Run()
22        {
23            if (!testRepairBallLocations()) return false;
24            if (!testGet()) return false;
25            if (!testGetNear()) return false;
26
27            return true;
28        }
29
30        public static bool testRepairBallLocations()
31        {
32            Ball[] bls = { null, new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
33            Ball[] bls2 = { new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
34            Ball[] bls3 = { new Ball(Color.Aqua), null, null, new Ball(Color.Aqua), null };
35
36            Ball[][] blssls = new Ball[3][];
37            blssls[0] = bls;
38            blssls[1] = bls2;
39            blssls[2] = bls3;
40            Playfield pl = new Playfield(blssls);
41            pl.RepairBallLocations();
42
43            if (pl.Balls[0][1].Location.X != 1 || pl.Balls[0][1].Location.Y != 0) return false;
44            if (pl.Balls[0][2].Location.X != 2 || pl.Balls[0][2].Location.Y != 0) return false;
45            if (pl.Balls[0][4].Location.X != 4 || pl.Balls[0][4].Location.Y != 0) return false;
46            if (pl.Balls[1][0].Location.X != 0 || pl.Balls[1][0].Location.Y != 1) return false;
47            if (pl.Balls[1][1].Location.X != 1 || pl.Balls[1][1].Location.Y != 1) return false;
48            if (pl.Balls[1][3].Location.X != 3 || pl.Balls[1][3].Location.Y != 1) return false;
49            if (pl.Balls[2][0].Location.X != 0 || pl.Balls[2][0].Location.Y != 2) return false;
50            if (pl.Balls[2][3].Location.X != 3 || pl.Balls[2][3].Location.Y != 2) return false;
51
52            return true;
53        }
54
55        public static bool testGet()
56        {
57            Ball[] bls = { new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
58            Ball[] bls2 = { new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
59            Ball[] bls3 = { new Ball(Color.Aqua), null, null, new Ball(Color.Aqua), null };
60
61            Ball[][] blssls = new Ball[3][];
62            blssls[0] = bls;
63            blssls[1] = bls2;
64            blssls[2] = bls3;
65            Playfield pl = new Playfield(blssls);
66
67            if (pl.Get(2, 0) == null) return false;
68            if (pl.Get(-3, 0) != null) return false;
69            if (pl.Get(5, 0) != null) return false;
70            if (pl.Get(4, 0) == null) return false;
71            if (pl.Get(0, 0) == null) return false;
72
73            if (pl.Get(1, 4) != null) return false;
74
75            return true;
76        }
77
78        public static bool testGetNear()
79        {
80            Ball[] bls = { new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
81            Ball[] bls2 = {       new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Cyan), null, new Ball(Color.Aqua) };
82            Ball[] bls3 = { new Ball(Color.Aqua),   null,         null, new Ball(Color.Aqua), null };
83
84            Ball[][] blssls = new Ball[3][];
85            blssls[0] = bls;
86            blssls[1] = bls2;
87            blssls[2] = bls3;
88            Playfield pl = new Playfield(blssls);
89
90            if (pl.GetNear(new Location(1, 1)).Count != 3) return false;
91            if (pl.GetNear(new Location(0, 0)).Count != 2) return false;
92
93            return true;
94        }
95    }
96}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.