source: 2011/23/hniemi/Pallospeli/Pallospeli/Pallospeli/Testaus.cs @ 1861

Revision 1861, 3.8 KB checked in by hniemi, 9 years ago (diff)

No minäpä kerron tarinan.
Olipa kerran pieni nörtti, joka taisteli lohikäärmeitä vastaan. Sen pituinen se, hieman tulinen. Matti.

Line 
1using Jypeli;
2using Jypeli.Assets;
3using Jypeli.Controls;
4using Jypeli.Effects;
5using Jypeli.Widgets;
6using AdvanceMath;
7using System;
8
9namespace Pallospeli
10{
11    /// <summary>
12    /// Pienet testaukset, kun en jaksanut asennella mitään testaustyökaluja.
13    /// Ei mitenkään täydelliset testit.
14    /// </summary>
15    public class Testaus
16    {
17        /// <summary>
18        /// Palauttaa true, jos kaikki testit menee läpi
19        /// </summary>
20        /// <returns></returns>
21        public static bool Run()
22        {
23            if (!testRepairBallLocations()) return false;
24            if (!testGet()) return false;
25            if (!testGetNear()) return false;
26
27            return true;
28        }
29
30        public static bool testRepairBallLocations()
31        {
32            Ball[] bls = { null, new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
33            Ball[] bls2 = { new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
34            Ball[] bls3 = { new Ball(Color.Aqua), null, null, new Ball(Color.Aqua), null };
35
36            Ball[][] blssls = new Ball[3][];
37            blssls[0] = bls;
38            blssls[1] = bls2;
39            blssls[2] = bls3;
40            Playfield pl = new Playfield(blssls);
41            pl.RepairBallLocations();
42
43            if (pl.Balls[0][1].Location.X != 1 || pl.Balls[0][1].Location.Y != 0) return false;
44            if (pl.Balls[0][2].Location.X != 2 || pl.Balls[0][2].Location.Y != 0) return false;
45            if (pl.Balls[0][4].Location.X != 4 || pl.Balls[0][4].Location.Y != 0) return false;
46            if (pl.Balls[1][0].Location.X != 0 || pl.Balls[1][0].Location.Y != 1) return false;
47            if (pl.Balls[1][1].Location.X != 1 || pl.Balls[1][1].Location.Y != 1) return false;
48            if (pl.Balls[1][3].Location.X != 3 || pl.Balls[1][3].Location.Y != 1) return false;
49            if (pl.Balls[2][0].Location.X != 0 || pl.Balls[2][0].Location.Y != 2) return false;
50            if (pl.Balls[2][3].Location.X != 3 || pl.Balls[2][3].Location.Y != 2) return false;
51
52            return true;
53        }
54
55        public static bool testGet()
56        {
57            Ball[] bls = { new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
58            Ball[] bls2 = { new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
59            Ball[] bls3 = { new Ball(Color.Aqua), null, null, new Ball(Color.Aqua), null };
60
61            Ball[][] blssls = new Ball[3][];
62            blssls[0] = bls;
63            blssls[1] = bls2;
64            blssls[2] = bls3;
65            Playfield pl = new Playfield(blssls);
66
67            if (pl.Get(2, 0) == null) return false;
68            if (pl.Get(-3, 0) != null) return false;
69            if (pl.Get(5, 0) != null) return false;
70            if (pl.Get(4, 0) == null) return false;
71            if (pl.Get(0, 0) == null) return false;
72
73            if (pl.Get(1, 4) != null) return false;
74
75            return true;
76        }
77
78        public static bool testGetNear()
79        {
80            Ball[] bls = { new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Aqua), null, new Ball(Color.Aqua) };
81            Ball[] bls2 = {       new Ball(Color.Aqua), new Ball(Color.Cyan), null, new Ball(Color.Aqua) };
82            Ball[] bls3 = { new Ball(Color.Aqua),   null,         null, new Ball(Color.Aqua), null };
83
84            Ball[][] blssls = new Ball[3][];
85            blssls[0] = bls;
86            blssls[1] = bls2;
87            blssls[2] = bls3;
88            Playfield pl = new Playfield(blssls);
89
90            if (pl.GetNear(new Location(1, 1)).Count != 3) return false;
91            if (pl.GetNear(new Location(0, 0)).Count != 2) return false;
92
93            return true;
94        }
95    }
96}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.