source: 2011/23/hniemi/Pallospeli/Pallospeli/Pallospeli/Ball.cs @ 1861

Revision 1861, 1.5 KB checked in by hniemi, 12 years ago (diff)

No minäpä kerron tarinan.
Olipa kerran pieni nörtti, joka taisteli lohikäärmeitä vastaan. Sen pituinen se, hieman tulinen. Matti.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8using AdvanceMath;
9
10namespace Pallospeli
11{
12    public class Ball
13    {
14        private Location location;
15        /// <summary>
16        /// Location of ball.
17        /// </summary>
18        public Location Location{get {return location;}}
19
20        private Color color;
21        /// <summary>
22        /// Color of ball
23        /// </summary>
24        public Color Color { get { return color; } set { color = value; } }
25
26        private PhysicsObject physic;
27        /// <summary>
28        /// Physical presentation of this ball
29        /// </summary>
30        public PhysicsObject Presentation
31        {
32            get { return physic; }
33            set { physic = value; }
34        }
35
36        /// <summary>
37        /// Creates ball with given location and color
38        /// </summary>
39        /// <param name="x">X-coordinate</param>
40        /// <param name="y">Y-coordinate</param>
41        /// <param name="color">Color</param>
42        public Ball(int x, int y, Color color)
43        {
44            location = new Location(x, y);
45            this.color = color;
46        }
47
48        /// <summary>
49        /// Creates ball with location(0,0) and given color
50        /// </summary>
51        /// <param name="color">Color</param>
52        public Ball(Color color)
53        {
54            location = new Location(0, 0);
55            this.color = color;
56        }
57    }
58}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.