source: 2011/23/hejumunt/Pong/Pong/Pong/Peli.cs @ 1724

Revision 1724, 4.5 KB checked in by hejumunt, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector NopeusYlos = new Vector(0.0, 200.0);
12    Vector NopeusAlas = new Vector(0.0, -200.0);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24    public override void Begin()
25    {
26        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
27        LuoKentta();
28        AsetaOhjaimet();
29        LisaaLaskurit();
30        AloitaPeli();
31       
32    }
33    void LuoKentta()
34    {
35        pallo = new PhysicsObject(35.0, 35.0);
36        pallo.Shape = Shape.Circle;
37        pallo.Color = Color.DarkOrange;
38        pallo.X = 0.0;
39        pallo.Y = 0.0;
40        pallo.Restitution = 1.0;
41        Add(pallo);
42        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
43
44        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
45        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
46
47        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
48        vasenReuna.Restitution = 1.0;
49        vasenReuna.IsVisible = false;
50
51        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
52        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
53        oikeaReuna.IsVisible = false;
54
55        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
56        alaReuna.Restitution = 1.0;
57        alaReuna.IsVisible = false;
58
59        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
60        yläReuna.Restitution = 1.0;
61        yläReuna.IsVisible = false;
62
63        Level.BackgroundColor = Color.Aqua;
64
65        Camera.ZoomToLevel();
66
67    }
68    void AloitaPeli()
69    {
70        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
71        pallo.Hit(impulssi);
72    }
73    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
74    {
75        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
76        maila.Shape = Shape.Rectangle;
77        maila.X = x;
78        maila.Y = y;
79        maila.Restitution = 1.0;
80        Add(maila);
81
82        return maila;
83    }
84    void AsetaOhjaimet()
85    {
86        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, NopeusYlos);
87        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
88        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, NopeusAlas);
89        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
90
91        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, NopeusYlos);
92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
93        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, NopeusAlas);
94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
95
96        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
97        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
98
99
100    }
101    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
102    {
103        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
104        {
105            maila.Velocity = Vector.Zero;
106            return;
107        }
108        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
109        {
110            maila.Velocity = Vector.Zero;
111            return;
112        }
113
114        maila.Velocity = nopeus;
115    }
116    void LisaaLaskurit()
117    {
118        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
119        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
120    }
121    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
122    {
123        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
124        laskuri.MaxValue = 10;
125        Label naytto = new Label();
126        naytto.BindTo(laskuri);
127        naytto.X = x;
128        naytto.Y = y;
129        naytto.TextColor = Color.White;
130        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
131        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
132        Add(naytto);
133        return laskuri;
134    }
135    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
136    {
137        if (kohde == oikeaReuna)
138        {
139            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
140        }
141        else if (kohde == vasenReuna)
142        {
143            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
144        }
145    }
146}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.