source: 2010/31/vinekova/Tankkipeli1/Peli.cs @ 1549

Revision 1549, 1.5 KB checked in by paaaanro, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Tankkipeli : PhysicsGame
7{
8    Tank tankki;
9
10    protected override void Begin()
11    {
12        LuoKentta();
13        AsetaOhjaimet();
14    }
15
16    void LuoKentta()
17    {
18        Gravity = new Vector(0, -400);
19        Level.CreateBorders();
20        LuoTankki();
21        Camera.ZoomToLevel();
22    }
23
24    void LuoTankki()
25    {
26        tankki = new Tank(100, 40);
27        tankki.Y = Level.Bottom + 40;
28        Add(tankki);
29    }
30
31    void AsetaOhjaimet()
32    {
33        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
34        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
35        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Aja, "Liiku vasemmalle", tankki, 1.0);
36        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Aja, "Liiku oikealle", tankki, -1.0);
37        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki, Angle.Degrees(1));
38        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, KaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, Angle.Degrees(-1));
39        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu aseella.");
40
41    }
42
43    void Aja(Tank t, double vaanto)
44    {
45        t.Accelerate(vaanto);
46    }
47    void KaannaPutkea(Tank t, Angle kaanto)
48    {
49        t.Cannon.Angle += kaanto;
50    }
51
52    void AmmuAseella(Cannon t, CannonBall Shoot)
53}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.