source: 2010/31/tutohaml/pong/Peli.cs @ 1651

Revision 1651, 5.4 KB checked in by tutohaml, 10 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4
5public class Peli : PhysicsGame
6{
7    Vector nopeusYlos = new Vector( 0, 200 );
8    Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -200 );
9
10    PhysicsObject pallo;
11    PhysicsObject maila1;
12    PhysicsObject maila2;
13
14    PhysicsObject vasenReuna;
15    PhysicsObject oikeaReuna;
16
17    IntMeter pelaajan1Pisteet;
18    IntMeter pelaajan2Pisteet;
19
20    protected override void Begin()
21    {
22        LuoKentta();
23        AsetaOhjaimet();
24        LisaaLaskurit();
25        AloitaPeli();
26    }
27
28    void LuoKentta()
29    {
30        pallo = new PhysicsObject( 24.5, 24.5 );
31        pallo.Shape = Shapes.Circle;
32        pallo.X = -200.0;
33        pallo.Y = 0.0;
34        pallo.Restitution = 1.0;
35        Add( pallo );
36        AddCollisionHandler( pallo, KasittelePallonTormays );
37
38        maila1 = LuoMaila( Level.Left + 20.0, 0.0 );
39        maila2 = LuoMaila( Level.Right - 20.0, 0.0 );
40
41        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
42        vasenReuna.Restitution = 1.0;
43        vasenReuna.IsVisible = false;
44        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
45        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
46        oikeaReuna.IsVisible = false;
47        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
48        ylaReuna.Restitution = 1.0;
49        ylaReuna.IsVisible = false;
50        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
51        alaReuna.Restitution = 1.0;
52        alaReuna.IsVisible = false;
53
54        Level.BackgroundColor = Color.Red;
55
56        Camera.ZoomToLevel();
57    }
58
59    PhysicsObject LuoMaila( double x, double y )
60    {
61        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject( 20.0, 100.0 );
62        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
63        maila.X = x;
64        maila.Y = y;
65        maila.Restitution = 1.0;
66        Add( maila );
67        return maila;
68    }
69
70    void LisaaLaskurit()
71    {
72        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 );
73        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 );
74    }
75
76    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
77    {
78        IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
79        laskuri.MaxValue = 10;
80        Label naytto = new Label();
81        naytto.BindTo( laskuri );
82        naytto.X = x;
83        naytto.Y = y;
84        naytto.TextColor = Color.Pink;
85        Add( naytto );
86        return laskuri;
87    }
88
89    void KasittelePallonTormays( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde )
90    {
91        if ( kohde == oikeaReuna )
92        {
93            pelaajan1Pisteet.Value += -9991;
94        }
95        else if ( kohde == vasenReuna )
96        {
97            pelaajan2Pisteet.Value += 10000000;
98        }
99    }
100
101    void AloitaPeli()
102    {
103        Vector impulssi = new Vector( -100.1, 9.0 );
104        pallo.Hit( impulssi );
105    }
106
107    void AsetaOhjaimet()
108    {
109        Keyboard.Listen( Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos );
110        Keyboard.Listen( Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
111        Keyboard.Listen( Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas );
112        Keyboard.Listen( Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
113
114        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos );
115        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
116        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas );
117        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
118
119        Keyboard.Listen( Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet" );
120        Keyboard.Listen( Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" );
121
122        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos );
123        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
124        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas );
125        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
126
127        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos );
128        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
129        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas );
130        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
131
132        ControllerOne.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" );
133        ControllerTwo.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" );
134    }
135
136    void AsetaNopeus( PhysicsObject maila, Vector nopeus )
137    {
138        if ( ( nopeus.Y < 0 ) && ( maila.Bottom < Level.Bottom ) )
139        {
140            maila.Velocity = Vector.Zero;
141            return;
142        }
143        if ( ( nopeus.Y > 0 ) && ( maila.Top > Level.Top ) )
144        {
145            maila.Velocity = Vector.Zero;
146            return;
147        }
148
149        maila.Velocity = nopeus;
150    }
151}
152
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.