source: 2010/31/rimapuha/maanantai_lisatehtava_1/Peli.cs @ 1525

Revision 1525, 5.3 KB checked in by paaaanro, 13 years ago (diff)

Muokkasin Pong peliä, ja loin uuden projektin maanantai_lisatehtava_1

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4
5public class Peli : PhysicsGame
6{
7    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 400);
8    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -400);
9
10    PhysicsObject pallo;
11    PhysicsObject maila1;
12    PhysicsObject maila2;
13
14    PhysicsObject vasenReuna;
15    PhysicsObject oikeaReuna;
16
17    IntMeter pelaajan1Pisteet;
18    IntMeter pelaajan2Pisteet;
19
20    protected override void Begin()
21    {
22        LuoKentta();
23        AsetaOhjaimet();
24        LisaaLaskurit();
25        AloitaPeli();
26    }
27
28    void LuoKentta()
29    {
30        //Alkuperäinen koko
31        //pallo = new PhysicsObject(36.0, 37.0);
32        pallo = new PhysicsObject(50.8, 50.8);
33
34        pallo.Shape = Shapes.Circle;
35        pallo.X = -200.0;
36        pallo.Y = 0.0;
37        pallo.Restitution = 1.0;
38        Add(pallo);
39        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
40
41        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
42        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
43
44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenReuna.Restitution = 1.0;
46        vasenReuna.IsVisible = false;
47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
48        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
49        oikeaReuna.IsVisible = false;
50        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
51        ylaReuna.Restitution = 1.0;
52        ylaReuna.IsVisible = false;
53        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
54        alaReuna.Restitution = 1.0;
55        alaReuna.IsVisible = false;
56
57        Level.BackgroundColor = Color.Black;
58
59        Camera.ZoomToLevel();
60    }
61
62    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
63    {
64        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
65        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
66        maila.X = x;
67        maila.Y = y;
68        maila.Restitution = 1.0;
69        Add(maila);
70        return maila;
71    }
72
73    void LisaaLaskurit()
74    {
75        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
76        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
77    }
78
79    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
80    {
81        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
82        laskuri.MaxValue = 10;
83        Label naytto = new Label();
84        naytto.BindTo(laskuri);
85        naytto.X = x;
86        naytto.Y = y;
87        naytto.TextColor = Color.White;
88        Add(naytto);
89        return laskuri;
90    }
91
92    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
93    {
94        if (kohde == oikeaReuna)
95        {
96            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
97        }
98        else if (kohde == vasenReuna)
99        {
100            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
101        }
102    }
103
104    void AloitaPeli()
105    {
106        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
107        pallo.Hit(impulssi);
108    }
109
110    void AsetaOhjaimet()
111    {
112        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
113        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
114        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
115        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
116
117        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
118        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
119        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
120        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
121
122        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
123        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
124
125        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
126        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
127        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
128        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
129
130        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
131        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
132        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
133        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
134
135        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
136        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
137    }
138
139    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
140    {
141        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
142        {
143            maila.Velocity = Vector.Zero;
144            return;
145        }
146        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
147        {
148            maila.Velocity = Vector.Zero;
149            return;
150        }
151
152        maila.Velocity = nopeus;
153    }
154}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.