source: 2010/31/rimapuha/Sloooosh!/Peli.cs @ 1576

Revision 1576, 2.7 KB checked in by paaaanro, 11 years ago (diff)

Tein uusia projekteja mm. Sloooosh! ja Slooosh!, sekä muita pelejä.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 500;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11   
12    PlatformCharacter pelaaja1;
13
14    protected override void Begin()
15    {
16        Gravity = new Vector(0, -1000);
17
18        luoKentta();
19        lisaaNappaimet();
20
21        Camera.Follow(pelaaja1);
22        Camera.ZoomFactor = 2.0;
23        Camera.StayInLevel = true;
24    }
25
26    void luoKentta()
27    {
28        Level.CreateBorders();
29        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
30
31        lisaaTaso(-100, -400, 50, 150);
32        lisaaTaso(0, -500, 50, 150);
33        lisaaTaso(300, 200, 50, 150);
34        lisaaTaso(-100, -250, 50, 250);
35        lisaaTaso(-250, -285,100, 300);
36        lisaaTaso(-400, -300, 10, 100);
37        lisaaTaso(-100, -600, 50, 150);
38
39        lisaaPelaajat();
40    }
41
42    void lisaaTaso(double x, double y, double height, double Windth)
43    {
44        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
45        taso.Color = Color.Green;
46        taso.X = x;
47        taso.Y = y;
48        taso.Height = height;
49        taso.Width = Windth;
50        Add(taso);
51    }
52
53    void lisaaPelaajat()
54    {
55        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
56        pelaaja1.Mass = 5.0;
57        pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
58        pelaaja1.X = 0;
59        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
60        pelaaja1.MomentOfInertia = 10;
61        pelaaja1.StaticFriction = 20;
62        pelaaja1.Weapon ;
63        Add(pelaaja1);
64    }
65
66    void lisaaNappaimet()
67    {
68        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
69        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
70
71        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
72        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
73        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
74
75        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
76
77        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
78        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
79        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
80    }
81
82    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
83    {
84        hahmo.Walk(nopeus);
85    }
86
87    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
88    {
89        hahmo.Jump(voima);
90    }
91}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.