source: 2010/31/pakralki/pong_1/Peli.cs @ 1623

Revision 1619, 5.5 KB checked in by pakralki, 10 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10
11
12    PhysicsObject pallo;
13
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16
17    PhysicsObject vasenReuna;
18    PhysicsObject oikeaReuna;
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet;
22
23    protected override void Begin()
24    {
25        Luokentta();
26        AsetaOhjaimet();
27        LisaaLaskurit();
28        Aloitapeli();
29    }
30
31    void Luokentta()
32    {
33
34        pallo = new PhysicsObject(20.0, 20.0);
35        pallo.Shape = Shapes.Circle;
36        Add(pallo);
37        pallo.X = -200.0;
38        pallo.Y = 0.0;
39        Vector impulssi = new Vector(300.0, 0.0);
40        pallo.Hit(impulssi);
41
42        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
43
44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenReuna.Restitution = 1.0;
46        vasenReuna.IsVisible = false;
47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
48        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
49        oikeaReuna.IsVisible = false;
50        PhysicsObject alareuna = Level.CreateBottomBorder();
51        alareuna.Restitution = 1.0;
52        alareuna.IsVisible = false;
53        PhysicsObject yläreuna = Level.CreateTopBorder();
54        yläreuna.Restitution = 1.0;
55        yläreuna.IsVisible = false;
56
57        pallo.Restitution = 1.0;
58        Level.BackgroundColor = Color.Black;
59        Camera.ZoomToLevel();
60
61        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
62        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
63
64    }
65
66    void Aloitapeli()
67    {
68        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
69        pallo.Hit(impulssi);
70    }
71    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
72{
73        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject( 20.0, 100.0 );
74        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
75        maila.X = x;
76        maila.Y = y;
77        maila.Restitution = 1.0;
78        Add( maila );
79        return maila;
80        }
81
82             
83       
84        void AsetaOhjaimet()
85{
86            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta Mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
87            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
88            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
89            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
90
91            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
92            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
93            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
94            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
95
96            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
97
98            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
99
100            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
101            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
102            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
103            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
104
105            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
106            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
107            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
108            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
109
110            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
111            ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
112
113
114        }
115
116        void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
117        {
118            if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
119            {
120                maila.Velocity = Vector.Zero;
121                return;
122            }
123            if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top) )
124            {
125                maila.Velocity = Vector.Zero;
126                return;
127            }
128                maila.Velocity = nopeus;
129        }
130    void LisaaLaskurit()
131{
132    pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
133    pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
134
135}
136    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
137{
138        IntMeter laskuri = new IntMeter ( 0 );
139        laskuri.MaxValue = 10;
140        Label naytto = new Label();
141        naytto.BindTo( laskuri );
142        naytto.X = x;
143        naytto.Y = y;
144        naytto.TextColor = Color.White;
145        Add( naytto );
146
147        return laskuri;
148}
149    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
150    {
151        if (kohde == oikeaReuna)
152        {
153            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
154        }
155        else if (kohde == vasenReuna)
156        {
157            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
158        }
159
160    }
161
162}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.