source: 2010/31/ossakama/Erskan kostoretki/kentta.txt @ 1634

Revision 1634, 2.2 KB checked in by ossakama, 12 years ago (diff)

pääkkä tehty, vihut ampuu ja kuolee, kivat pommit
ja kuvia.

Line 
1==================================================================
2=                                                                =
3=                                                                =
4=                                                                =
5=====           x               x   x   x   x   x   x   x        =
6=              ==         ==================================     =
7=             =           =                                =x    =
8=                         =                                ==    =
9=                         =                                =     =
10=     x=               ====                 ==    x        =     =
11=     ==                  = x         ==          ==       =    x=
12=    ==                   ====       =                     =    ==
13=                   x     =                                =     =
14=                   ==    =                                =x    =
15=                         =                                ==    =
16=                         =     =                          =     =
17=======        x          =      =                         =     =
18=             ==          =                                =    x=
19=                         =             ==             ==  =    ==
20=           x             =                      ==        =     =
21=           ==            =            ==                  =     =
22=                       x =                                =x    =
23=                      ====      =                         ==    =
24=      x                  =       =          ==            =     =
25=      ==                 =                                =     =
26=                x        =            ==                  =     =
27=                ==       =                                =     =
28=                         =       ==          ==           =    x=
29===                       =                                =    ==
30=                         ===                                    =
31= x x                 1   =   P                                  =
32=                         =                                      =
33==================================================================
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.