source: 2010/31/niostuom/Pong/Peli.cs @ 1547

Revision 1547, 4.3 KB checked in by paaaanro, 10 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 700);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -700);
10
11    PhysicsObject pallo;
12
13    PhysicsObject maila1;
14    PhysicsObject maila2;
15
16    PhysicsObject vasenReuna;
17    PhysicsObject oikeaReuna;
18
19    IntMeter pelaajan1Pisteet;
20    IntMeter pelaajan2Pisteet;
21
22
23    protected override void Begin()
24    {
25        LuoKentta();
26        AsetaOhjaimet();
27        AloitaPeli();
28        LisaaLaskurit();
29    }
30
31    void LuoKentta()
32    {
33        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
34        Add(pallo);
35        pallo.Shape = Shapes.Circle;
36        pallo.X = -200.0;
37        pallo.Y = 0.0;
38
39        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0);
40        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20.0, 0.0);
41
42
43        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
44        vasenReuna.Restitution = 1.0;
45        vasenReuna.IsVisible = false;
46
47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
48        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
49        oikeaReuna.IsVisible = false;
50
51        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
52        alaReuna.Restitution = 1.0;
53        alaReuna.IsVisible = false;
54
55        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
56        yläReuna.Restitution = 1.0;
57        yläReuna.IsVisible = false;
58
59
60        pallo.Restitution = 1.10;
61        Level.BackgroundColor = Color.Black;
62        Camera.ZoomToLevel();
63
64        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
65
66    }
67    void AloitaPeli()
68    {
69        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
70        pallo.Hit(impulssi);
71    }
72
73    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
74    {
75        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
76        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
77        maila.X = x;
78        maila.Y = y;
79        maila.Restitution = 1.0;
80        Add(maila);
81        return maila;
82    }
83
84    void AsetaOhjaimet()
85    {
86        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1,nopeusYlos);
87        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
88        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
89
90        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
91        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
92        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
93        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
94
95        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
96
97        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
98        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
99    }
100
101    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
102    {
103        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
104        {
105            maila.Velocity = Vector.Zero;
106            return;
107        }
108
109        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
110   
111        {
112            maila.Velocity = Vector.Zero;
113            return;
114        }
115
116        maila.Velocity = nopeus;
117    }
118
119    void LisaaLaskurit()
120    {
121        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
122        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
123
124    }
125
126    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y)
127    {
128        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
129        laskuri.MaxValue = 10;
130        Label naytto = new Label();
131        naytto.BindTo(laskuri);
132        naytto.X = x;
133        naytto.Y = y;
134        naytto.TextColor = Color.White;
135        Add(naytto);
136
137        return laskuri;
138    }
139
140    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
141    {
142        if (kohde == oikeaReuna)
143        {
144            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
145        }
146        else if (kohde == vasenReuna)
147        {
148            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
149        }
150    }
151
152}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.