source: 2010/31/mimakrja/SeaWar/Peli.cs @ 1623

Revision 1623, 9.0 KB checked in by mimakrja, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Widgets;
5using Jypeli.Assets;
6
7public class LaivanPala : GameObject
8{
9    public bool Ammuttu;
10
11    public LaivanPala(double leveys, double korkeus)
12        : base(leveys, korkeus)
13    {
14        Ammuttu = false;
15    }
16
17    public void Ammu()
18    {
19        this.Ammuttu = true;
20        this.Color = Color.Blue;
21    }
22}
23
24public class Peli : Game
25{
26    const int ruudunLeveys = 50;
27    const int ruudunKorkeus = 50;
28    Vector kursorinAllaOlevaPiste;
29    GameObject kursori;
30    List<LaivanPala> pelaajan1Laivat;
31    List<LaivanPala> pelaajan2Laivat;
32    List<GameObject> pelaajan1AmmututPisteet;
33    List<GameObject> pelaajan2AmmututPisteet;
34    Level pelaaja1Kentta;
35    Level pelaaja2Kentta;
36
37    int vuorossaOlevaPelaaja = 1;
38
39    protected override void Begin()
40    {
41        LuoKentta();
42        LisaaKontrollit();
43        Camera.ZoomToLevel();
44    }
45
46    void LisaaKontrollit()
47    {
48        kursori = new GameObject(10, 10);
49        kursori.Color = Color.Red;
50        Add(kursori, 1);
51        Mouse.IsCursorVisible = true;
52        Mouse.ListenMovement(0.1, LiikutaTahtainta, "Liikuta tähtäintä");
53        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu");
54    }
55
56    void LiikutaTahtainta(AnalogState hiirenTila)
57    {
58        double jjX = (Level.Left + Mouse.PositionOnWorld.X) % ruudunLeveys;
59        double lahinX = jjX;
60        double jjY = (Mouse.PositionOnWorld.Y) % ruudunKorkeus;
61        double lahinY = jjY;
62        if (jjX < 25) lahinX = Mouse.PositionOnWorld.X - jjX;
63        if (jjX >= 25) lahinX = Mouse.PositionOnWorld.X + (ruudunLeveys - jjX);
64        if (jjY < 25) lahinY = Mouse.PositionOnWorld.Y - jjY;
65        if (jjY >= 25) lahinY = Mouse.PositionOnWorld.Y + (ruudunKorkeus - jjY);
66        kursori.X = lahinX - 25;
67        kursori.Y = lahinY - 25;
68        kursorinAllaOlevaPiste.X = kursori.X;
69        kursorinAllaOlevaPiste.Y = kursori.Y;
70    }
71
72    void PiilotaKentta(int vuorossaOlevaPelaaja)
73    {
74        switch (vuorossaOlevaPelaaja)
75        {
76            case 1:
77                foreach (LaivanPala pala in pelaajan1Laivat)
78                {
79                    pala.IsVisible = false;
80                }
81
82                foreach (GameObject ammuttu in pelaajan1AmmututPisteet)
83                {
84                    ammuttu.IsVisible = false;
85                }
86
87
88                break;
89            case 2:
90                foreach (LaivanPala pala in pelaajan2Laivat)
91                {
92                    pala.IsVisible = false;
93                }
94
95                foreach (GameObject ammuttu in pelaajan2AmmututPisteet)
96                {
97                    ammuttu.IsVisible = false;
98                }
99
100                break;
101        }
102        MessageDisplay.Add("Kenttä piilotettiin");
103
104    }
105
106    void NaytaKentta(int vuorossaOlevaPelaaja)
107    {
108        switch (vuorossaOlevaPelaaja)
109        {
110            case 1:
111                foreach (LaivanPala pala in pelaajan1Laivat)
112                {
113                    if (pala.Ammuttu)
114                        pala.IsVisible = true;
115                }
116
117                foreach (GameObject ammuttu in pelaajan1AmmututPisteet)
118                {
119                    ammuttu.IsVisible = true;
120                }
121
122
123                break;
124            case 2:
125                foreach (LaivanPala pala in pelaajan2Laivat)
126                {
127                    if (pala.Ammuttu)
128                        pala.IsVisible = true;
129                }
130
131                foreach (GameObject ammuttu in pelaajan2AmmututPisteet)
132                {
133                    ammuttu.IsVisible = true;
134                }
135
136                break;
137        }
138    }
139
140    void Ammu()
141    {
142        List<LaivanPala> tutkittavatLaivat = pelaajan1Laivat;
143        List<GameObject> tutkittavatAmmututPisteet = pelaajan1AmmututPisteet;
144
145        if (vuorossaOlevaPelaaja == 2)
146        {
147            tutkittavatLaivat = pelaajan2Laivat;
148            tutkittavatAmmututPisteet = pelaajan2AmmututPisteet;
149        }
150
151        if (OnkoRuutuaAmmuttu(kursorinAllaOlevaPiste, tutkittavatAmmututPisteet, tutkittavatLaivat))
152            return;
153        bool allaOliLaiva = false;
154        LaivanPala allaOlevaLaiva = tutkittavatLaivat[0];
155        foreach (LaivanPala laiva in tutkittavatLaivat)
156        {
157            if (Vector.Distance(kursorinAllaOlevaPiste, laiva.Position) < ruudunKorkeus / 5)
158            {
159                MessageDisplay.Add("Osuma!");
160                laiva.Ammu();
161                allaOliLaiva = true;
162                laiva.IsVisible = true;
163                if (!OnkoLaivassaPalojaJaljella(laiva.Tag.ToString(), tutkittavatLaivat))
164                    MessageDisplay.Add("Laiva tuhottu!");
165                return;
166            }
167        }
168
169        if (!allaOliLaiva)
170        {
171            GameObject tyhja = new GameObject(ruudunLeveys - 2, ruudunKorkeus - 2);
172            tyhja.Color = Color.Gray;
173            tyhja.Position = kursorinAllaOlevaPiste;
174            Add(tyhja);
175            tutkittavatAmmututPisteet.Add(tyhja);
176            MessageDisplay.Add("Tyhjä!");
177        }
178        Timer.SingleShot(1.0, VuoroVaihtuu);
179    }
180
181    void VuoroVaihtuu()
182    {
183        MessageDisplay.Add("Vuoro vaihtuu");
184        PiilotaKentta(vuorossaOlevaPelaaja);
185
186        switch (vuorossaOlevaPelaaja)
187        {
188            case 1:
189                vuorossaOlevaPelaaja = 2;
190                break;
191            case 2:
192                vuorossaOlevaPelaaja = 1;
193                break;
194        }
195
196        NaytaKentta(vuorossaOlevaPelaaja);
197    }
198
199    bool OnkoRuutuaAmmuttu(Vector piste, List<GameObject> tutkittavatAmmututPisteet, List<LaivanPala> tutkittavatLaivat)
200    {
201        foreach (GameObject ammuttuPiste in tutkittavatAmmututPisteet)
202        {
203            if (Vector.Distance(kursorinAllaOlevaPiste, ammuttuPiste.Position) < ruudunKorkeus / 5)
204                return true;
205        }
206
207        foreach (LaivanPala laiva in tutkittavatLaivat)
208        {
209            if (Vector.Distance(kursorinAllaOlevaPiste, laiva.Position) < ruudunKorkeus / 5)
210            {
211                if (laiva.Ammuttu)
212                {
213                    MessageDisplay.Add("Laiva jo ammuttu");
214                    return true;
215                }
216            }
217        }
218
219        return false;
220    }
221
222    bool OnkoLaivassaPalojaJaljella(String tagi, List<LaivanPala> tutkittavatLaivat)
223    {
224        foreach (LaivanPala laiva in tutkittavatLaivat)
225        {
226            if (laiva.Tag.ToString() == tagi && laiva.IsVisible == false)
227                return true;
228        }
229        return false;
230    }
231
232    void LuoKentta()
233    {
234        pelaajan1Laivat = new List<LaivanPala>();
235        pelaajan2Laivat = new List<LaivanPala>();
236        pelaajan1AmmututPisteet = new List<GameObject>();
237        pelaajan2AmmututPisteet = new List<GameObject>();
238        kursorinAllaOlevaPiste = new Vector(0, 0);
239
240        int kentanNro = RandomGen.NextInt(1, 20);
241        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta"+kentanNro+".txt");
242        LuoLaivat(ruudut);
243        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
244
245        vuorossaOlevaPelaaja = 2;
246        kentanNro = RandomGen.NextInt(1, 20);
247        ruudut = TileMap.FromFile("kentta"+kentanNro+".txt");
248        LuoLaivat(ruudut);
249        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
250
251        vuorossaOlevaPelaaja = 1;
252        Level.CreateBorders();
253    }
254
255    void LuoLaivat(TileMap ruudut)
256    {
257        ruudut['0'] = LuoLaiva0;
258        ruudut['1'] = LuoLaiva1;
259        ruudut['2'] = LuoLaiva2;
260        ruudut['3'] = LuoLaiva3;
261        ruudut['4'] = LuoLaiva4;
262        ruudut['5'] = LuoLaiva5;
263        ruudut['6'] = LuoLaiva6;
264        ruudut['7'] = LuoLaiva7;
265        ruudut['8'] = LuoLaiva8;
266        ruudut['9'] = LuoLaiva9;
267    }
268
269    GameObject LuoLaiva0()
270    {
271        return LuoLaiva("0");
272    }
273    GameObject LuoLaiva1()
274    {
275        return LuoLaiva("1");
276    }
277    GameObject LuoLaiva2()
278    {
279        return LuoLaiva("2");
280    }
281    GameObject LuoLaiva3()
282    {
283        return LuoLaiva("3");
284    }
285    GameObject LuoLaiva4()
286    {
287        return LuoLaiva("4");
288    }
289    GameObject LuoLaiva5()
290    {
291        return LuoLaiva("5");
292    }
293    GameObject LuoLaiva6()
294    {
295        return LuoLaiva("6");
296    }
297    GameObject LuoLaiva7()
298    {
299        return LuoLaiva("7");
300    }
301    GameObject LuoLaiva8()
302    {
303        return LuoLaiva("8");
304    }
305    GameObject LuoLaiva9()
306    {
307        return LuoLaiva("9");
308    }
309
310    GameObject LuoLaiva(String tagi)
311    {
312        LaivanPala laiva = new LaivanPala(ruudunLeveys - 2, ruudunKorkeus - 2);
313        laiva.IsVisible = false;
314        laiva.Tag = tagi;
315        switch (vuorossaOlevaPelaaja)
316        {
317            case 1:
318                pelaajan1Laivat.Add(laiva);
319                break;
320            case 2:
321                pelaajan2Laivat.Add(laiva);
322                break;
323        }
324        return laiva;
325    }
326}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.