source: 2010/31/jomaveij/Pong/Peli.cs @ 1604

Revision 1604, 3.7 KB checked in by paaaanro, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    PhysicsObject pallero;
9    Vector yhaylosyrittaa = new Vector(0, 200);
10    Vector maanalainen = new Vector(0, -200);
11    PhysicsObject vasen;
12    PhysicsObject oikia;
13    PhysicsObject pelaaja1;
14    PhysicsObject pelaaja2;
15    IntMeter Ykkospisteet;
16    IntMeter Kakkospisteet;
17
18    protected override void Begin()
19    {
20        Kentta();
21        Ohjustukikohta();
22        Pluslaskut();
23        Alota();
24
25    }
26
27    void Kentta()
28    {
29        pallero = new PhysicsObject(39.9, 40.0);
30        pallero.Shape = Shapes.Circle;
31        pallero.Y = 100.82346277835;
32        Add(pallero);
33        pallero.Restitution = 1.0;
34        AddCollisionHandler(pallero, Tyrmäys);
35        vasen = Level.CreateLeftBorder();
36        oikia = Level.CreateRightBorder();
37        PhysicsObject katto = Level.CreateTopBorder();
38        PhysicsObject lattia = Level.CreateBottomBorder();
39        Level.BackgroundColor = Color.ForestGreen;
40        Camera.ZoomToLevel();       
41        pelaaja1 = PingPong(Level.Left + 20, 0.0);
42        pelaaja2 = PingPong(Level.Right - 20, 0.0);
43    }
44
45    void Alota()
46    {
47        Vector newton = new Vector(-1000.0, 500.0);
48        pallero.Hit(newton);
49    }
50    PhysicsObject PingPong(double x, double y)
51    {
52        PhysicsObject pong = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 50.0);
53        pong.Position = new Vector(x, y);
54        pong.Restitution = 1.0;
55        Add(pong);
56        return pong;
57    }
58
59    void Tyrmäys(PhysicsObject pallero, PhysicsObject uhri)
60    {
61        if (uhri == oikia)
62        {
63            Ykkospisteet.Value += 1;
64        }
65        if (uhri == vasen)
66        {
67            Kakkospisteet.Value += 1;
68        }
69    }
70
71    void Ohjustukikohta()
72    {
73        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Vauhdikkuus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", pelaaja1, yhaylosyrittaa);
74        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Vauhdikkuus, null, pelaaja1, Vector.Zero);
75        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, Vauhdikkuus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", pelaaja1, maanalainen);
76        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, Vauhdikkuus, null, pelaaja1, Vector.Zero);
77        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Vauhdikkuus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", pelaaja2, yhaylosyrittaa);
78        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Vauhdikkuus, null, pelaaja2, Vector.Zero);
79        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Vauhdikkuus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", pelaaja2, maanalainen);
80        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Vauhdikkuus, null, pelaaja2, Vector.Zero);
81        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Ohje");
82        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
83
84    }
85
86    void Pluslaskut()
87    {
88        Ykkospisteet = Laskin(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
89        Kakkospisteet = Laskin(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
90    }
91
92    IntMeter Laskin(double x, double y)
93    {
94        IntMeter laskin = new IntMeter(0);
95        laskin.MaxValue = 5;
96       
97        Label tausta = new Label();
98        tausta.BindTo(laskin);
99        tausta.X = x;
100        tausta.Y = y;
101        Add(tausta);
102        return laskin;
103    }
104
105    void Vauhdikkuus(PhysicsObject pong, Vector vauhti)
106    {
107        if ((vauhti.Y < 0) && (pong.Bottom < Level.Bottom))
108        {
109            pong.Velocity = Vector.Zero;
110            return;
111        }
112        if ((vauhti.Y > 0) && (pong.Top > Level.Top))
113        {
114            pong.Velocity = Vector.Zero;
115            return;
116        }
117        pong.Velocity = vauhti;
118    }
119}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.