source: 2010/31/beosjukk/Pong/Peli.cs @ 1567

Revision 1567, 6.5 KB checked in by paaaanro, 13 years ago (diff)

Viimeistelin Pongin!!

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14
15    PhysicsObject vasenReuna;
16    PhysicsObject oikeaReuna;
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        LuoKentta();
24        AsetaOhjaimet();
25        LisaaLaskurit();
26        AloitaPeli();
27    }
28
29    void LuoKentta()
30    {
31        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
32        pallo.X = -200.0;
33        pallo.Y = 0.0;
34        pallo.Shape = Shapes.Circle;
35        pallo.Restitution = 1.0;
36        pallo.Color = Color.Black;
37        Add(pallo);
38        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
39
40        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
41        vasenReuna.Restitution = 1.0;
42        vasenReuna.IsVisible = false;
43        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
44        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
45        oikeaReuna.IsVisible = false;
46        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
47        ylaReuna.Restitution = 1.0;
48        ylaReuna.IsVisible = false;
49        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
50        alaReuna.Restitution = 1.0;
51        alaReuna.IsVisible = false;
52
53        Level.CreateBorders(1.0, false);
54        Level.BackgroundColor = Color.White;
55
56        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
57        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
58        maila1.Color = Color.Black;
59        maila2.Color = Color.Black;
60
61        Camera.ZoomToLevel();
62    }
63
64    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
65    {
66        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
67        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
68        maila.X = x;
69        maila.Y = y;
70        maila.Restitution = 1.0;
71        Add(maila);
72        return maila;
73    }
74        void LisaaLaskurit()
75    {
76        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 );
77        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 );
78    }
79
80    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
81    {
82        IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
83        laskuri.MaxValue = 10;
84        Label naytto = new Label();
85        naytto.BindTo( laskuri );
86        naytto.X = x;
87        naytto.Y = y;
88        naytto.TextColor = Color.Black;
89        Add( naytto );
90        return laskuri;
91    }
92    void KasittelePallonTormays( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde )
93    {
94        if ( kohde == oikeaReuna )
95        {
96            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
97        }
98        else if ( kohde == vasenReuna )
99        {
100            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
101        }
102
103    }
104    void AloitaPeli()
105    {
106        Vector impulssi = new Vector(600.0, 5.0);
107        pallo.Hit(impulssi);
108    }
109    void AsetaOhjaimet()
110    {
111        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
112        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
113        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
114        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
115
116        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
117        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
118        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
119        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
120
121        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
122        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
123
124        Keyboard.Listen( Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos );
125        Keyboard.Listen( Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
126        Keyboard.Listen( Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas );
127        Keyboard.Listen( Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
128
129        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos );
130        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
131        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas );
132        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
133
134        Keyboard.Listen( Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet" );
135        Keyboard.Listen( Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" );
136
137        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos );
138        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
139        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas );
140        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
141
142        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos );
143        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
144        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas );
145        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
146
147        ControllerOne.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" );
148        ControllerTwo.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" );
149    }
150
151    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
152    {
153        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
154        {
155            maila.Velocity = Vector.Zero;
156            return;
157        }
158        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
159        {
160            maila.Velocity = Vector.Zero;
161            return;
162        }
163        maila.Velocity = nopeus;
164    }
165}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.