source: 2010/30/roeehakk/Tasohyppely1/Tasohyppely1/Peli.cs @ 1415

Revision 1415, 3.8 KB checked in by roeehakk, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    const int ruudunLeveys = 50;
13    const int ruudunKorkeus = 50;
14
15
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17
18    IntMeter pisteLaskuri;
19    Image TahdenKuva = LoadImage("tahti");
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        Gravity = new Vector(0, -1000);
24
25        luoKentta();
26        LuoLaskuri();
27        lisaaNappaimet();
28
29
30        Camera.ZoomFactor = 0.3;
31    //Camera.StayInLevel = true;
32    }
33
34    void luoKentta()
35    {
36       
37
38    TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
39
40    ruudut['*'] = LuoPalikka;
41    ruudut['#'] = LuoPalikka2;
42    ruudut['1'] = lisaaPelaajan;
43    ruudut['¤'] = LuoTahti;
44    ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
45    }
46
47    void lisaaTaso(double x, double y)
48    {
49        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
50        taso.Color = Color.Green;
51        taso.X = x;
52        taso.Y = y;
53        Add(taso);
54    }
55
56    PlatformCharacter lisaaPelaajan()
57    {
58        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
59        pelaaja1.Mass = 4.0;
60        pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
61        AddCollisionHandler(pelaaja1, KasittelePelaaja1Tormays);
62        pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(20, 5);
63        return pelaaja1; 
64    }
65
66    void lisaaNappaimet()
67    {
68        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
69        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
70
71        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
72        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
73        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
74
75        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
76
77        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
78        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
79        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
80
81    }
82
83    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
84    {
85        hahmo.Walk(nopeus);
86    }
87
88    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
89    {
90        hahmo.Jump(voima);
91    }
92    PhysicsObject LuoPalikka()
93    {
94        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
95        palikka.Shape = Shapes.Rectangle;
96        palikka.Color = Color.LightPink;
97        return palikka;
98    }
99    PhysicsObject LuoPalikka2()
100    {
101        PhysicsObject palikka2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
102        palikka2.Shape = Shapes.Rectangle;
103        palikka2.Color = Color.Red;
104        return palikka2;
105    }
106    PhysicsObject LuoTahti()
107    {
108        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(25.0, 25.0);
109        tahti.Tag = "Tahti";
110        tahti.Image = TahdenKuva;
111        return tahti;
112    }
113    void KasittelePelaaja1Tormays(PhysicsObject Pelaaja1, PhysicsObject kohde)
114    {
115        if (kohde.Tag.ToString() == "Tahti")
116        {
117            kohde.Destroy();
118            pisteLaskuri.Value++;
119        }
120    }
121
122
123    void LuoLaskuri()
124    {
125        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
126
127        Label pisteNaytto = new Label();
128        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
129        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
130        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
131
132        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
133        Add(pisteNaytto);
134       
135    }
136
137
138}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.