source: 2010/30/nilaiton/Tasohyppely1/Peli.cs @ 1437

Revision 1437, 13.3 KB checked in by nilaiton, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Effects;
6
7
8class Tasohyppely : PhysicsGame
9{
10    const double nopeus = 200;
11    const double hyppyVoima = 4000;
12    int kenttaLaskuri = 1;
13    const int ruudunLeveys = 50;
14    const int ruudunKorkeus = 50;
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PhysicsObject maali;
17    IntMeter pisteLaskuri;
18    GameObject[] alkupisteet = new GameObject[10];
19    GameObject[] loppupisteet = new GameObject[10];
20    int kaikkipisteet;
21
22    ExplosionSystem rajahdys;
23
24
25    protected override void Begin()
26    {
27        rajahdys = new ExplosionSystem(LoadImage("tahti"), 300);
28        Add(rajahdys);
29
30        Gravity = new Vector(0, -1000);
31        //LuoMaali();
32        luoKentta1();
33        lisaaNappaimet();
34
35        Camera.Follow(pelaaja1);
36        Camera.ZoomFactor = 2.0;
37        Camera.StayInLevel = true;
38        kaikkipisteet = 0;
39    }
40
41    void luoKentta1()
42    {
43       
44        Label teksti2 = new Label("Taso 1");
45        teksti2.TextColor = Color.White;
46        teksti2.X = Screen.Left + 1000;
47        teksti2.Y = Screen.Top - 100;
48        Add(teksti2);
49
50       
51
52        LuoLaskuri();
53        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
54        Level.Background.CreateStars();
55
56        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
57
58        ruudut['-'] = lisaaTaso;
59        ruudut['M'] = LuoMaaliTileMap;
60        ruudut['X'] = lisaaPelaajatTileMap;
61        //ruudut['V'] = LuoVihollinen;
62        ruudut['L'] = LuoLaatikko;
63        ruudut['A'] = LuoLaatikko2;
64        ruudut['0'] = LuoReitti0;
65        ruudut['1'] = LuoReitti1;
66        ruudut['2'] = LuoReitti2;
67        ruudut['3'] = LuoReitti3;
68        ruudut['4'] = LuoReitti4;
69        Gravity = new Vector(0, -1000);
70
71        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
72
73        for (int i = 0; i < 10; i++)
74        {
75            if (alkupisteet[i] != null)
76            {
77
78                PhysicsObject vihollinen = LuoVihollinen(i);
79                Add(vihollinen);
80            }
81        }
82    }
83    void luoKentta2()
84    {
85
86        Label teksti = new Label("Taso 2");
87        teksti.TextColor = Color.White;
88        teksti.X = Screen.Left + 1000;
89        teksti.Y = Screen.Top - 100;
90        Add(teksti);
91
92        ClearAll();
93        LuoLaskuri();
94        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
95        Level.Background.CreateStars();
96
97        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta2.txt");
98
99        ruudut['-'] = lisaaTaso;
100        ruudut['M'] = LuoMaaliTileMap;
101        ruudut['X'] = lisaaPelaajatTileMap;
102        //ruudut['V'] = LuoVihollinen;
103        ruudut['L'] = LuoLaatikko;
104        ruudut['A'] = LuoLaatikko2;
105        ruudut['0'] = LuoReitti0;
106        ruudut['1'] = LuoReitti1;
107        ruudut['2'] = LuoReitti2;
108        ruudut['3'] = LuoReitti3;
109        ruudut['4'] = LuoReitti4;
110        ruudut['5'] = LuoReitti5;
111        ruudut['6'] = LuoReitti6;
112        ruudut['7'] = LuoReitti7;
113        ruudut['8'] = LuoReitti8;
114        Gravity = new Vector(0, -1000);
115
116        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
117
118        for (int i = 0; i < 10; i++)
119        {
120            if (alkupisteet[i] != null)
121            {
122
123                PhysicsObject vihollinen = LuoVihollinen(i);
124                Add(vihollinen);
125            }
126        }
127
128        Camera.Follow(pelaaja1);
129        Camera.ZoomFactor = 2.0;
130        Camera.StayInLevel = true;
131        lisaaNappaimet();
132        rajahdys = new ExplosionSystem(LoadImage("tahti"), 300);
133        Add(rajahdys);
134    }
135    void luoKentta3()
136    {
137        ClearAll();
138
139
140        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
141        Level.Background.CreateStars();
142
143        Label lopputeksti = new Label();
144        //lopputeksti.Image = Image."
145
146        Gravity = new Vector(0, -1000);
147        Camera.Follow(pelaaja1);
148        Camera.ZoomFactor = 2.0;
149        Camera.StayInLevel = true;
150        lisaaNappaimet();
151    }
152
153    void luoKentta4()
154    {
155
156    }
157
158    void luoKentta5()
159    {
160    }
161
162    void lisaaTasoPaikkaan(double x, double y)
163    {
164        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(200, 18);
165        taso.Color = Color.White;
166        taso.X = x;
167        taso.Y = y;
168        Add(taso);
169    }
170
171    PhysicsObject lisaaTaso()
172    {
173        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(200, 18);
174        taso.Color = Color.White;
175
176        return taso;
177    }
178
179
180
181
182    //void lisaaPelaajat()
183    //{
184    //    pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
185    //    pelaaja1.Mass = 4.0;
186    //    pelaaja1.Image = LoadImage("tahti");
187    //    pelaaja1.X = 0;
188    //    pelaaja1.Y = Level.Bottom + 100;
189    //    LaserGun laserPyssy = new LaserGun(20, 5);
190    //    //laserPyssy.LaserCollision = LaserSadeOsuu;
191    //    pelaaja1.Weapon = new LaserGun(0, 0);
192    //    Add(pelaaja1);
193    //    //laserPyssy.Ammo.Value = 100;
194    //    laserPyssy.IsVisible = false;
195    //}
196
197    void vaihdaKentta(int kenttaLaskuri)
198    {
199        kaikkipisteet += pisteLaskuri.Value;
200        if (kenttaLaskuri == 1)
201        {
202            luoKentta1();
203        }
204        if (kenttaLaskuri == 2)
205        {
206            luoKentta2();
207        }
208        if (kenttaLaskuri == 3)
209        {
210            luoKentta3();
211        }
212
213    }
214
215    void lisaaNappaimet()
216    {
217        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
218        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
219
220        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
221        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
222        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
223        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu");
224
225        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
226
227        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
228        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
229        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
230    }
231
232    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
233    {
234        hahmo.Walk(nopeus);
235    }
236
237    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
238    {
239        hahmo.Jump(voima);
240    }
241    void KasittelePelaajanTormays(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
242    {
243        if (kohde.Tag.ToString() == "maali1")
244        {
245            kenttaLaskuri++;
246            vaihdaKentta(kenttaLaskuri);
247
248        }
249        if (kohde.Tag.ToString() == "maali2")
250        {
251            kenttaLaskuri++;
252            vaihdaKentta(kenttaLaskuri);
253        }
254
255        if (kohde.Tag.ToString() == "vihollinen")
256        {
257            rajahdys.MinScale = 0.01;
258            rajahdys.MaxScale = 0.4;
259            rajahdys.MinVelocity = 10;
260            rajahdys.MaxVelocity = 200;
261            rajahdys.MinLifetime = 0.1;
262            rajahdys.MaxLifetime = 1.5;
263
264            rajahdys.AddEffect(pelaaja.X, pelaaja.Y, 50);
265            GameOver();
266            pelaaja.Destroy();           
267
268
269
270        }
271
272    }
273
274    void KasitteleAmpuminen(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
275    {
276        if (kohde.Tag.ToString() == "vihollinen")
277        {
278            Explosion rajahdys2 = new Explosion(25);
279            rajahdys2.Position = kohde.Position;
280            rajahdys2.Speed = 200.0;
281            rajahdys2.Force = 0;
282            rajahdys2.ShockwaveColor = Color.Lime;
283            pisteLaskuri.Value++;
284            pisteLaskuri.Value += 250;
285            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 249;
286
287
288            Add(rajahdys2);
289            kohde.Destroy();
290
291        }
292    }
293    void LuoMaali()
294    {
295        maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(75.0, 120.0);
296        maali.X = 150.0;
297        maali.Y = 200.0;
298        maali.Shape = Shapes.Rectangle;
299        maali.Color = Color.Yellow;
300        maali.Tag = "maali1";
301        Add(maali);
302
303    }
304    PhysicsObject lisaaPelaajatTileMap()
305    {
306        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
307        pelaaja1.Mass = 4.0;
308        pelaaja1.Image = LoadImage("tahti");
309        pelaaja1.X = 0;
310        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 100;
311        LaserGun laserPyssy = new LaserGun(20, 5);
312        pelaaja1.Weapon = new LaserGun(0, 0);
313        Add(pelaaja1);
314        laserPyssy.IsVisible = false;
315        AddCollisionHandler(pelaaja1, KasittelePelaajanTormays);
316        AddCollisionHandler(pelaaja1, KeraaPisteita);
317
318        return pelaaja1;
319
320    }
321    PhysicsObject LuoMaaliTileMap()
322    {
323        maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(75.0, 100.0);
324        maali.X = 150.0;
325        maali.Y = 200.0;
326        maali.Shape = Shapes.Rectangle;
327        maali.Color = Color.Yellow;
328        maali.Tag = "maali2";
329        return maali;
330    }
331
332    PhysicsObject LuoVihollinen(int reitti)
333    {
334        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(50, 50);
335        vihollinen.Shape = Shapes.Circle;
336        vihollinen.Color = Color.DarkMagenta;
337        vihollinen.Mass = 4.0;
338        vihollinen.Tag = "vihollinen";
339        PathFollowerBrain aivo = new PathFollowerBrain();
340        //vihollinen.IgnoresCollisionResponse = true;
341        vihollinen.IgnoresGravity = true;
342        vihollinen.Position = alkupisteet[reitti].Position;
343
344        Vector[] pisteet = new Vector[]
345        {
346            alkupisteet[reitti].Position,
347            loppupisteet[reitti].Position,
348        };
349
350        aivo.Path = pisteet;
351        vihollinen.Brain = aivo;
352        aivo.Speed = 100.0;
353        return vihollinen;
354
355    }
356
357    void AmmuAseella()
358    {
359        PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot();
360
361        if (ammus != null)
362        {
363            ammus.Size *= 4;
364            //ammus.Shape = Shapes.Circle;
365
366            ammus.Color = Color.Lime;
367            AddCollisionHandler(ammus, KasitteleAmpuminen);
368            ammus.Tag = "ammus";
369
370        }
371    }
372    GameObject LuoReittiPiste(int reitti)
373    {
374        GameObject piste = new GameObject(1, 1);
375        piste.IsVisible = false;
376        if (alkupisteet[reitti] == null)
377        {
378            alkupisteet[reitti] = piste;
379        }
380        else
381        {
382            loppupisteet[reitti] = piste;
383        }
384        return piste;
385
386    }
387
388    GameObject LuoReitti0()
389    {
390        return LuoReittiPiste(0);
391    }
392
393    GameObject LuoReitti1()
394    {
395        return LuoReittiPiste(1);
396    }
397    GameObject LuoReitti2()
398    {
399        return LuoReittiPiste(2);
400    }
401    GameObject LuoReitti3()
402    {
403        return LuoReittiPiste(3);
404    }
405    GameObject LuoReitti4()
406    {
407        return LuoReittiPiste(4);
408
409    }
410    GameObject LuoReitti5()
411    {
412        return LuoReittiPiste(5);
413    }
414    GameObject LuoReitti6()
415    {
416        return LuoReittiPiste(6);
417    }
418    GameObject LuoReitti7()
419    {
420        return LuoReittiPiste(7);
421    }
422    GameObject LuoReitti8()
423    {
424        return LuoReittiPiste(8);
425    }
426
427
428    void LuoLaskuri()
429    {
430        pisteLaskuri = new IntMeter(kaikkipisteet);
431
432        Label pisteNaytto = new Label();
433        pisteNaytto.X = Screen.Left + 175;
434        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
435        pisteNaytto.TextColor = Color.Red;
436
437        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
438        Add(pisteNaytto);
439
440        Label pisteTeksti = new Label("Pisteitä: ");
441        pisteTeksti.X = Screen.Left + 100;
442        pisteTeksti.Y = Screen.Top - 100;
443        pisteTeksti.TextColor = Color.Red;
444        Add(pisteTeksti);
445    }
446
447    void KeraaPisteita(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
448    {
449        if (kohde.Tag.ToString() == "Laatikko")
450        {
451            pisteLaskuri.Value++;
452            pisteLaskuri.Value += 50;
453            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 49;
454            kohde.Destroy();
455           
456
457        }
458        if (kohde.Tag.ToString() == "Laatikko2")
459        {
460            pisteLaskuri.Value++;
461            pisteLaskuri.Value += 500;
462            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 499;
463            kohde.Destroy();
464
465
466        }
467    }
468    PhysicsObject LuoLaatikko()
469    {
470        PhysicsObject laatikko;
471        laatikko = new PhysicsObject(20.0, 20.0);
472       
473        laatikko.Shape = Shapes.Rectangle;
474        laatikko.Color = Color.Green;
475        laatikko.Mass = 1000.0;
476        laatikko.Tag = "Laatikko";
477
478        return laatikko;
479
480    }
481    void GameOver()
482    {
483        //ClearAll();
484        Label peliOhi = new Label("Game Over!");
485
486        peliOhi.TextColor = Color.Red;
487       
488        //peliOhi.Position = pelaaja1.Position;
489        peliOhi.Position = Screen.Center;
490        Add(peliOhi);
491    }
492
493    PhysicsObject LuoLaatikko2()
494    {
495        PhysicsObject laatikko2;
496        laatikko2 = new PhysicsObject(35.0, 35.0);
497
498        laatikko2.Shape = Shapes.Rectangle;
499        laatikko2.Color = Color.Cyan;
500        laatikko2.Mass = 1000.0;
501        laatikko2.Tag = "Laatikko2";
502
503        return laatikko2;
504
505    }
506
507}
508
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.