source: 2010/30/mikrkana/Pong/Peli.cs @ 1291

Revision 1291, 3.5 KB checked in by mikrkana, 13 years ago (diff)

Pong-tutoriaali vaiheen 7 puolivälissä.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10
11    PhysicsObject pallo;
12
13    PhysicsObject maila1;
14    PhysicsObject maila2;
15
16    IntMeter pelaajan1Pisteet;
17    IntMeter pelaajan2Pisteet;
18
19
20    protected override void Begin()
21    {
22        LuoKentta();
23        AsetaOhjaimet();
24        LisaaLaskurit();
25        AloitaPeli();
26
27       
28       
29       
30    }
31
32    void LuoKentta()
33    {
34        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
35        pallo.Shape = Shapes.Circle;
36        pallo.X = -200.0;
37        pallo.Y = 0.0;
38        pallo.Restitution = 1.0;
39        Add(pallo);
40        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
41
42        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
43        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
44
45        Level.CreateBorders(1.0, false);
46        Level.BackgroundColor = Color.Black;
47
48        Camera.ZoomToLevel();
49
50    }
51    void AloitaPeli()
52    {
53        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
54        pallo.Hit(impulssi);
55
56    }
57
58
59    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
60    {
61        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
62        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
63        maila.X = x;
64        maila.Y = y;
65        maila.Restitution = 1.0;
66        Add(maila);
67
68        return maila;
69    }
70    void AsetaOhjaimet()
71    {
72        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
73        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
74        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
75        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
76
77        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
78        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
79        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
80        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
81
82        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
83
84        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
85    }
86
87    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
88    {
89        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
90        {
91            maila.Velocity = Vector.Zero;
92            return;
93        }
94
95        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
96        {
97            maila.Velocity = Vector.Zero;
98            return;
99        }
100
101        maila.Velocity = nopeus;
102    }
103    void LisaaLaskurit()
104    {
105        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
106        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
107
108       
109    }
110    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
111    {
112        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
113        laskuri.MaxValue = 10;
114        Label naytto = new Label();
115        naytto.BindTo(laskuri);
116        naytto.X = x;
117        naytto.Y = y;
118        naytto.TextColor = Color.White;
119        Add(naytto);
120        return laskuri;
121    }
122    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
123    {
124    }
125
126}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.