source: 2010/30/lesejuku/Pong/Peli.cs @ 1344

Revision 1344, 5.3 KB checked in by paaaanro, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14
15    PhysicsObject vasenReuna;
16    PhysicsObject oikeaReuna;
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        LuoKentta();
24        AsetaOhjaimet();
25        LisaaLaskurit();
26        AloitaPeli();
27    }
28
29    void LuoKentta()
30    {
31        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
32        pallo.Shape = Shapes.Circle;
33        pallo.X = -200.0;
34        pallo.Y = 0.0;
35        pallo.Restitution = 1.0;
36        Add(pallo);
37        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
38        pallo.Color = Color.YellowGreen;
39        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
40        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
41
42        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
43        vasenReuna.Restitution = 1.0;
44        vasenReuna.IsVisible = false;
45        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
46        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
47        oikeaReuna.IsVisible = false;
48        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
49        ylaReuna.Restitution = 1.0;
50        ylaReuna.IsVisible = false;
51        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
52        alaReuna.Restitution = 1.0;
53        alaReuna.IsVisible = false;
54
55        Level.BackgroundColor = Color.Black;
56
57        Camera.ZoomToLevel();
58    }
59
60    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
61    {
62        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
63        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
64        maila.X = x;
65        maila.Y = y;
66        maila.Restitution = 1.0;
67        Add(maila);
68        return maila;
69    }   
70
71    void LisaaLaskurit()
72    {
73        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
74        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
75    }
76
77    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
78    {
79        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
80        laskuri.MaxValue = 10;
81        Label naytto = new Label();
82        naytto.BindTo(laskuri);
83        naytto.X = x;
84        naytto.Y = y;
85        naytto.TextColor = Color.Red
86            ;
87        Add(naytto);
88        return laskuri;
89    }
90
91    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
92    {
93        if (kohde == oikeaReuna)
94        {
95            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
96        }
97        else if (kohde == vasenReuna)
98        {
99            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
100        }
101    }
102
103    void AloitaPeli()
104    {
105        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
106        pallo.Hit(impulssi);
107    }
108
109    void AsetaOhjaimet()
110    {
111        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
112        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
113        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
114        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
115
116        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
117        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
118        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
119        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
120
121        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
122        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
123
124        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
125        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
126        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
127        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
128
129        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
130        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
131        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
132        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
133
134        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
135        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
136    }
137
138    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
139    {
140        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
141        {
142            maila.Velocity = Vector.Zero;
143            return;
144        }
145        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
146
147        {
148            maila.Velocity = Vector.Zero;
149            return;
150        }
151
152        maila.Velocity = nopeus;
153    }
154}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.