source: 2010/30/jyniinin/pong/Peli.cs @ 1335

Revision 1335, 6.1 KB checked in by jyniinin, 11 years ago (diff)

dnfiojarfoaergaerghetyhfgnhdfgh

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector( 0, 400 );
9    Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -400 );
10
11   
12    PhysicsObject pallo;
13    PhysicsObject maila1;
14    PhysicsObject maila2;
15
16    PhysicsObject vasenReuna;
17    PhysicsObject oikeaReuna;
18
19    IntMeter pelaajan1Pisteet;
20    IntMeter pelaajan2Pisteet;
21
22    protected override void Begin()
23    {
24        LuoKentta();
25        AsetaOhjaimet();
26        LisaaLaskurit();
27        AloitaPeli();
28    }
29
30    void LuoKentta()
31    {
32        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
33        pallo.Shape = Shapes.Circle;
34        pallo.X = -200.0;
35        pallo.Y = 0.0;
36        pallo.Restitution = 1.0;
37        Add(pallo);
38        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
39
40      maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
41      maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
42
43
44      vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45      vasenReuna.Restitution = 1.0;
46      vasenReuna.IsVisible = false;
47      oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
48      oikeaReuna.Restitution = 1.0;
49      oikeaReuna.IsVisible = false;
50      PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
51      ylaReuna.Restitution = 1.0;
52      ylaReuna.IsVisible = false;
53      PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
54      alaReuna.Restitution = 1.0;
55      alaReuna.IsVisible = false;
56
57
58        Level.BackgroundColor = Color.Black;
59
60        Camera.ZoomToLevel();
61        }
62         PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
63        {
64        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
65        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
66        maila.X = x;
67        maila.Y = y;
68        maila.Restitution = 1.0;
69        Add(maila);
70        return maila;
71        }
72
73         void LisaaLaskurit()
74         {
75             pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
76             pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
77 
78         }
79
80         IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
81         {
82             IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
83             laskuri.MaxValue = 10;
84             Label naytto = new Label();
85             naytto.BindTo(laskuri);
86             naytto.X = x;
87             naytto.Y = y;
88             naytto.TextColor = Color.White;
89             Add(naytto);
90             return laskuri;
91         }
92         void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
93         {
94          if (kohde == oikeaReuna)
95          {
96              pelaajan1Pisteet.Value += 1;                 
97          }
98          else if (kohde == vasenReuna)
99          {
100                 pelaajan2Pisteet.Value += 1;
101          }   
102
103         }
104
105
106        void AloitaPeli()
107        {
108           
109            Vector impulssi = new Vector(500.0, 100.0);
110        pallo.Hit(impulssi);
111        }
112
113        void AsetaOhjaimet()
114        {
115            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
116            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
117            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
118            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
119
120            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
121            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
122            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
123            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
124
125            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
126            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
127
128            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
129            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
130            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
131            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
132
133            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
134            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
135            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
136            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
137
138            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
139            ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
140
141            ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
142            ControllerTwo.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
143
144            MessageDisplay.TextColor = Color.White;
145        }
146
147
148      const double pallonNopeus = 500;
149
150    protected override void Update( Time time )
151    {
152        if ( pallo != null && Math.Abs( pallo.Velocity.X ) < pallonNopeus )
153        {
154            pallo.Velocity = new Vector( pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y );
155        }
156        base.Update( time );
157    }
158
159    void AsetaNopeus( PhysicsObject maila, Vector nopeus )
160{
161
162    if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
163    {
164        maila.Velocity = Vector.Zero;
165        return;
166    }
167
168        if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top) )
169       {   
170        maila.Velocity = Vector.Zero;
171        return;
172       }
173
174          maila.Velocity = nopeus;
175}
176
177
178}   
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.