source: 2010/30/jumakall/Pong/Peli.cs @ 1340

Revision 1340, 7.4 KB checked in by jumakall, 12 years ago (diff)

Valmis pong peli. (Ainakin melkein)

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7
8{
9    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 600);
10    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -600);
11
12    PhysicsObject pallo;
13
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16
17    PhysicsObject vasenReuna;
18    PhysicsObject oikeaReuna;
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet;
22
23
24    protected override void Begin()
25    {
26        LuoKentta();
27        AsetaOhjaimet();
28        LisaaLaskurit();
29        AloitaPeli();
30
31        MessageDisplay.Add("Näytä ohjeet painamalla näppäimistöstä F1 tai XBox ohjaimesta Start");
32        MessageDisplay.Add("XBox ohjaimen värinätehosteet käytössä");
33
34
35
36    }
37
38
39        void LuoKentta()
40    {
41        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
42        pallo.Shape = Shapes.Rectangle;
43        pallo.X = 0.0;
44        pallo.Y = 0.0;
45        pallo.Restitution = 1.0;
46        pallo.CanRotate = true;
47        Add(pallo);
48
49
50        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
51        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
52
53        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
54        vasenReuna.Restitution = 1.0;
55        vasenReuna.IsVisible = false;
56        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
57        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
58        oikeaReuna.IsVisible = false;
59        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
60        ylaReuna.Restitution = 1.0;
61        ylaReuna.IsVisible = false;
62        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
63        alaReuna.Restitution = 1.0;
64        alaReuna.IsVisible = false;
65
66
67
68        Level.BackgroundColor = Color.Black;
69
70        Camera.ZoomToLevel();
71
72        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
73
74
75    }
76
77        void AloitaPeli()
78        {
79            pallo.X = 0.0;
80            pallo.Y = 0.0;
81
82            pallo.Stop();
83
84            Vector impulssi = new Vector(500.0, 111.0);
85            pallo.Hit(impulssi);
86            MessageDisplay.TextColor = Color.White;
87            MessageDisplay.Add("Peli aloitettu");
88        }
89
90        PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
91        {
92            PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
93            maila.Shape = Shapes.Rectangle;
94            maila.X = x;
95            maila.Y = y;
96            maila.Restitution = 5.0;
97            Add(maila);
98
99            return maila;
100        }
101
102        void AsetaOhjaimet()
103        {
104            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
105            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
106            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
107            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
108
109            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
110            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
111            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
112            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
113
114            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
115            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
116
117            //xBox 360
118            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
119            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
120            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
121            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
122
123            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
124            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
125            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
126            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
127
128            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
129            ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
130
131            ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
132            ControllerTwo.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
133
134            MessageDisplay.TextColor = Color.White;
135       
136
137
138        }
139
140        void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
141        {
142            if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
143            {
144                maila.Velocity = Vector.Zero;
145                return;
146            }
147            if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
148            {
149                maila.Velocity = Vector.Zero;
150                return;
151            }
152
153            maila.Velocity = nopeus;
154        }
155
156        void LisaaLaskurit()
157        {
158            pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
159            pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
160        }
161
162
163        IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
164        {
165            IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
166            laskuri.MaxValue = 10;
167            Label naytto = new Label();
168            naytto.BindTo(laskuri);
169            naytto.X = x;
170            naytto.Y = y;
171            naytto.TextColor = Color.White;
172            Add(naytto);
173            return laskuri;
174        }
175
176        void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
177        {
178            if (kohde == oikeaReuna)
179            {
180                pelaajan1Pisteet.Value += 1;
181                MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 sai pisteen");
182                xBox360(2);
183                AloitaPeli();
184            }
185            else if (kohde == vasenReuna)
186            {
187                pelaajan2Pisteet.Value += 1;
188                MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 sai pisteen");
189                xBox360(2);
190                AloitaPeli();
191            }
192            else
193            {
194                    xBox360(1);
195            }
196        }
197
198        void xBox360(int toiminto)
199        {
200            if (toiminto == 1)
201            {
202                //Normaali osuma
203                ControllerOne.Vibrate(10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 0.5);
204                ControllerTwo.Vibrate(10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 0.5);
205
206            }
207            else if (toiminto == 2)
208            {
209                //Piste
210                ControllerOne.Vibrate(10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 1.0);
211                ControllerTwo.Vibrate(10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 1.0);
212            }
213            else
214            {
215                //Oletus
216                ControllerOne.Vibrate(10.0, 10.0, 20.0, 20.0, 0.5);
217                ControllerTwo.Vibrate(10.0, 10.0, 20.0, 20.0, 0.5);
218            }
219
220        }
221
222}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.