source: 2010/30/aneesavi/Cyb0rg-City/Peli.cs @ 1388

Revision 1388, 2.7 KB checked in by aneesavi, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    PlatformCharacter pelaaja1;
13    Image seppo = LoadImage("Seppo");
14    const int ruudunLeveys = 50;
15    const int ruudunKorkeus = 50;
16
17
18    protected override void Begin()
19    {
20        Gravity = new Vector(0, -1000);
21
22        luoKentta();
23        lisaaNappaimet();
24
25        Camera.Follow(pelaaja1);
26        Camera.ZoomFactor = 1.0;
27        Camera.StayInLevel = true;
28    }
29
30    void luoKentta()
31    {
32        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt");
33        ruudut['='] = LuoPalikka;
34        ruudut['1'] = LuoPelaaja;
35        ruudut['x'] = LuoLaakepaketti;
36        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
37    }
38
39    PhysicsObject LuoPalikka()
40    {
41        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
42        return palikka;
43    }
44
45    PhysicsObject LuoLaakepaketti()
46    {
47        // tämä aliohjelma ei ole vielä valmis...
48        PhysicsObject laakepaketti = new PhysicsObject(50,50);
49        return laakepaketti;
50    }
51
52
53    PhysicsObject LuoPelaaja()
54    {
55        pelaaja1 = new PlatformCharacter(100, 100);
56        pelaaja1.Mass = 4.0;
57        pelaaja1.Image = seppo;
58        pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(Image.Mirror(seppo));
59        pelaaja1.RightWalkingAnimation = new Animation(seppo);
60        return pelaaja1;
61    }
62
63    void lisaaNappaimet()
64    {
65        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
66        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
67
68        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
69        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
70        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
71
72        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
73
74        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
75        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
76        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
77    }
78
79    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
80    {
81        hahmo.Walk(nopeus);
82    }
83
84    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
85    {
86        hahmo.Jump(voima);
87    }
88}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.