source: 2010/30/alsiseoi/Pong/Peli.cs @ 1303

Revision 1303, 3.2 KB checked in by alsiseoi, 9 years ago (diff)

Mailat toimivat ja eivät mene reunojen yli.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector NopeusYlos = new Vector( 0, 200);
9    Vector NopeusAlas = new Vector(0, -200);
10   
11    PhysicsObject pallo;
12
13    PhysicsObject maila1;
14    PhysicsObject maila2;
15   
16    protected override void Begin()
17    {
18        LuoKentta();
19        AsetaOhjaimet();
20        LisaaLaskurit();
21        AloitaPeli();
22        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
23        pallo.Hit(impulssi);
24    }
25
26    void LuoKentta()
27    {
28        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
29        pallo.Shape = Shapes.Circle;
30        Add(pallo);
31        pallo.X = -400.0;
32        pallo.Y = 100.0;
33        Level.CreateBorders(1.0, false);
34        pallo.Restitution = 1.0;
35        Level.BackgroundColor = Color.Black;
36        Camera.ZoomToLevel();
37
38        maila1 = LuoMaila( Level.Left + 20.0, 0.0);
39        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
40    }
41    void AloitaPeli()
42    {
43        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
44        pallo.Hit(impulssi);
45    }
46
47    PhysicsObject LuoMaila( double x, double y )
48    {
49        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
50        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
51        maila.X = x;
52        maila.Y = y;
53        maila.Restitution = 1.0;
54        Add(maila);
55
56        return maila;
57    }
58
59    void AsetaOhjaimet()
60    {
61        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, NopeusYlos );
62        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
63        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, NopeusAlas );
64        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
65
66        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, NopeusYlos);
67        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
68        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, NopeusAlas);
69        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
70
71        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
72        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
73    }
74
75    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
76    {
77        if ( (nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
78        {
79            maila.Velocity = Vector.Zero;
80            return;
81        }
82                     
83        if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top) )
84        {
85            maila.Velocity = Vector.Zero;
86            return;
87        }
88
89        maila.Velocity = nopeus;
90    }
91
92    void LisaaLaskurit()
93    {
94        //...
95    }
96
97    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
98
99    {
100        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
101        laskuri.MaxValue = 10;
102        Label naytto = new Label();
103       
104       
105       
106        return laskuri;
107    }
108
109   
110   
111}   
112
113
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.