source: 2010/30/alkivima/Pong/Peli.cs @ 1273

Revision 1273, 4.4 KB checked in by alkivima, 13 years ago (diff)

Pong peli ja jotain randomii

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10   
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14   
15    PhysicsObject vasenReuna;
16    PhysicsObject oikeaReuna;
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        LuoKentta();
24        AsetaOhjaimet();
25        LisaaLaskurit();
26        AloitaPeli();
27       
28    }   
29    void LuoKentta()
30    {
31    pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
32        //PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(50.8, 40.0);
33        pallo.Shape = Shapes.Circle;
34        //pallo.Shape = Shapes.Rectangle;
35        pallo.X = 0.0;
36        pallo.Y = 0.0;
37        pallo.Restitution = 1.0;
38        Add(pallo);
39        pallo.CanRotate = true;
40        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
41
42        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 15.0, 0.0);
43        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 15.0, 0.0);
44
45        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
46        vasenReuna.Restitution = 1.0;
47        vasenReuna.IsVisible = false;
48
49        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
50        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
51        oikeaReuna.IsVisible = false;
52       
53        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
54        yläReuna.Restitution = 1.0;
55        yläReuna.IsVisible = false;
56       
57        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
58        alaReuna.Restitution = 1.0;
59        alaReuna.IsVisible = false;
60
61        Level.BackgroundColor = Color.Green;
62       
63        Camera.ZoomToLevel();
64       
65    }
66    void AloitaPeli()
67    {
68        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
69        pallo.Hit(impulssi);
70    }
71    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
72    {
73    PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
74        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
75        maila.X = x;
76        maila.Y = y;
77        maila.Restitution = 1.0;
78        Add(maila);
79
80        return maila;
81    }
82    void AsetaOhjaimet()
83    {
84        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
85        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
86        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
87        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
88
89        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
90        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
91        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
92        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
93
94        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
95        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
96
97    }
98    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
99    {
100        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
101        {
102            maila.Velocity = Vector.Zero;
103            return;
104        }
105        if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
106        {
107            maila.Velocity = Vector.Zero;
108            return;
109        }
110        maila.Velocity = nopeus;
111    }
112    void LisaaLaskurit()
113    {
114        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
115        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
116    }
117
118    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
119    {
120        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
121        laskuri.MaxValue = 10;
122        Label naytto = new Label();
123        naytto.BindTo(laskuri);
124        naytto.X = x;
125        naytto.Y = y;
126        naytto.TextColor = Color.White;
127        Add(naytto);
128        return laskuri;
129    }
130    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
131    {
132        if (kohde == oikeaReuna)
133        {
134            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
135        }
136        else if (kohde == vasenReuna)
137        {
138            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
139        }
140    }
141
142}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.