source: 2010/30/alkivima/Pong/Peli.cs @ 10337

Revision 1330, 4.3 KB checked in by alkivima, 11 years ago (diff)

alotin autopelin teon

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10   
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14   
15    PhysicsObject vasenReuna;
16    PhysicsObject oikeaReuna;
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        LuoKentta();
24        AsetaOhjaimet();
25        LisaaLaskurit();
26        AloitaPeli();
27       
28    }   
29    void LuoKentta()
30    {
31    pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
32        pallo.Shape = Shapes.Circle;
33        pallo.X = 0.0;
34        pallo.Y = 0.0;
35        pallo.Restitution = 1.0;
36        Add(pallo);
37        pallo.CanRotate = true;
38        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
39
40        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
41        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
42
43        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
44        vasenReuna.Restitution = 1.0;
45        vasenReuna.IsVisible = false;
46
47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
48        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
49        oikeaReuna.IsVisible = false;
50       
51        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
52        yläReuna.Restitution = 1.0;
53        yläReuna.IsVisible = false;
54       
55        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
56        alaReuna.Restitution = 1.0;
57        alaReuna.IsVisible = false;
58
59        Level.BackgroundColor = Color.Green;
60       
61        Camera.ZoomToLevel();
62       
63    }
64    void AloitaPeli()
65    {
66        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
67        pallo.Hit(impulssi);
68    }
69    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
70    {
71    PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
72        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
73        maila.X = x;
74        maila.Y = y;
75        maila.Restitution = 1.0;
76        Add(maila);
77
78        return maila;
79    }
80    void AsetaOhjaimet()
81    {
82        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
83        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
84        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
85        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
86       
87        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
88        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
89        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
90        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
91
92        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
93        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
94
95    }
96    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
97    {
98        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
99        {
100            maila.Velocity = Vector.Zero;
101            return;
102        }
103        if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
104        {
105            maila.Velocity = Vector.Zero;
106            return;
107        }
108        maila.Velocity = nopeus;
109    }
110    void LisaaLaskurit()
111    {
112        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
113        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
114    }
115
116    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
117    {
118        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
119        laskuri.MaxValue = 10;
120        Label naytto = new Label();
121        naytto.BindTo(laskuri);
122        naytto.X = x;
123        naytto.Y = y;
124        naytto.TextColor = Color.White;
125        Add(naytto);
126        return laskuri;
127    }
128    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
129    {
130        if (kohde == oikeaReuna)
131        {
132            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
133        }
134        else if (kohde == vasenReuna)
135        {
136            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
137        }
138    }
139
140}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.