source: 2010/27/malirola/Jumpy Jumpie/Peli.cs @ 1221

Revision 1221, 7.8 KB checked in by paaaanro, 10 years ago (diff)

sain pelin valmiiksi

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Widgets;
5using Jypeli.Assets;
6
7//Tekijä: Matilda Laaksonen
8
9
10class Tasohyppely : PhysicsGame
11{
12    const double nopeus = 200;
13    const double hyppyVoima = 4000;
14
15    const int ruudunLeveys = 35;
16    const int ruudunKorkeus = 35;
17
18    PlatformCharacter pelaaja1;
19
20    Timer aikaLaskuri;
21
22    List<Label> valikonKohdat;
23
24    PhysicsObject pelaaja;
25
26    HighScoreList topLista;
27
28    protected override void Begin()
29    {
30        LataaTopTen();
31        Valikko();
32        Camera.StayInLevel = true;
33        pelaaja = pelaaja1;
34    }
35
36    void LataaTopTen()
37    {
38        topLista = HighScoreList.LoadOrCreate("topten.dat", 10);
39        topLista.ReverseOrder = true;
40    }
41
42    void NaytaTopTen()
43    {
44        ClearAll();
45        topLista.Show();
46        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, null);
47    }
48
49
50
51    void seuraavaKentta()
52    {
53        ClearAll();
54        topLista.CongratulationText = "Onneksi olkoon! Pääsit kentän läpi ajassa {1}. Pääsit listalle paikalle {0}. Syötä nimesi:";
55        topLista.ScreenList.ItemColor = Color.Black;
56        topLista.ScreenList.BackGroundColor = Color.White;
57    }
58
59    void AloitaPeli()
60    {
61        ClearAll();
62        LuoKentta();
63        LisaaNappaimet();
64    }
65
66    void LuoKentta()
67    {
68
69        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt");
70        ruudut['='] = LuoPalikka;
71        ruudut['i'] = LuoPiikit;
72        ruudut['t'] = LuoLiikkuva;
73        ruudut['m'] = LuoMaali;
74        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
75
76        Gravity = new Vector(0, -1000);
77        Level.BackgroundColor = Color.White;
78        LuoAikaLaskuri();
79        LisaaAikanaytto();
80
81        lisaaPelaajat();
82
83        Camera.Follow(pelaaja1);
84        Level.CreateBorders();
85    }
86
87    void LuoAikaLaskuri()
88    {
89        aikaLaskuri = new Timer();
90        Add(aikaLaskuri);
91        aikaLaskuri.Reset();
92        aikaLaskuri.Start();
93    }
94
95    void LisaaAikanaytto()
96    {
97        Label aikaNaytto = new Label();
98        aikaNaytto.TextColor = Color.Black;
99        aikaNaytto.X = Screen.LeftSafe+40;
100        aikaNaytto.Y = Screen.TopSafe-40;
101        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1;
102        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter);
103        Add(aikaNaytto);
104    }
105
106
107    PhysicsObject LuoPalikka()
108    {
109        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(60.0, 10.0);
110        palikka.Color = Color.Black;
111        return palikka;
112    }
113
114    PhysicsObject LuoLiikkuva()
115    {
116        PhysicsObject liikkuva = PhysicsObject.CreateStaticObject(65.0, 10.0);
117        liikkuva.Shape = Shapes.Rectangle;
118        liikkuva.Color = Color.Black;
119        PathFollowerBrain polkuAivot = new PathFollowerBrain();
120        polkuAivot.Active = true;
121
122
123        List<Vector> polku = new List<Vector>();
124
125        for (int i = 0; i < 10; i++)
126        {
127            double x = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right);
128            double y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top);
129            polku.Add(new Vector(x, y));
130            polkuAivot.Path = polku;
131            polkuAivot.Speed = 100;
132            liikkuva.Brain = polkuAivot;
133        }
134
135        return liikkuva;
136    }
137
138    PhysicsObject LuoMaali()
139    {
140        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 40, Shapes.Circle);
141        maali.Tag = "maali";
142        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
143        //maali.X = 830;
144        //maali.Y = 430;
145        maali.Shape = Shapes.Circle;
146        maali.Color = Color.Red;
147        return maali;
148    }
149
150    PhysicsObject LuoPiikit()
151    {
152        PhysicsObject piikit = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 20.0);
153        piikit.Color = Color.Black;
154        piikit.Shape = Shapes.Triangle;
155        piikit.Tag = "piikit";
156        return piikit;
157    }
158
159    void lisaaPelaajat()
160    {
161        pelaaja1 = new PlatformCharacter(30, 30);
162        pelaaja1.Shape = Shapes.Circle;
163        pelaaja1.Color = Color.Black;
164        pelaaja1.Restitution = 0.7;
165        pelaaja1.Mass = 4.0;
166        pelaaja1.X = -1100;
167        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 125;
168
169        AddCollisionHandler(pelaaja1, PelaajaOsuu);
170
171        Add(pelaaja1);
172    }
173
174    #region Nappaimet ja liikkuminen
175    void LisaaNappaimet()
176    {
177        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
178        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Takaisin valikkoon");
179
180        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
181        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
182        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
183
184        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
185    }
186
187    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
188    {
189        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
190
191        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
192        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
193        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
194    }
195
196    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
197    {
198        hahmo.Walk(nopeus);
199    }
200
201    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
202    {
203        hahmo.Jump(voima);
204    }
205
206    #endregion
207
208    void PelaajaOsuu(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
209    {
210        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
211        {
212            PeliPaattyy();
213        }
214
215        if (otherObject.Tag.ToString() == "piikit")
216        {
217
218            takaisin();
219        }
220    }
221
222    void PeliPaattyy()
223    {
224        int aika = (int)(aikaLaskuri.CurrentTime);
225        ClearAll();
226        topLista.Show(aika);
227        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, null);
228    }
229
230    void takaisin()
231    {
232        pelaaja1.X = -1100;
233        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 125;
234    }
235
236    void Valikko()
237    {
238        ClearAll();
239        valikonKohdat = new List<Label>();
240
241        Label otsikko = new Label("Jumpy Jumpie");
242        otsikko.Position = new Vector(0, 180);
243        valikonKohdat.Add(otsikko);
244
245        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");
246        kohta1.Position = new Vector(0, 40);
247        valikonKohdat.Add(kohta1);
248
249        Label huippu = new Label("Huippupisteet");
250        huippu.Position = new Vector(0, -40);
251        valikonKohdat.Add(huippu);
252
253        Label kohta2 = new Label("Lopeta");
254        kohta2.Position = new Vector(0, -120);
255        valikonKohdat.Add(kohta2);
256
257        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat)
258        {
259            Add(valikonKohta);
260        }
261
262        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null);
263        Mouse.ListenOn(huippu, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, NaytaTopTen, null);
264        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Lopeta, null);
265
266        Mouse.IsCursorVisible = true;
267        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null);
268        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Lopeta, "");
269        Level.BackgroundColor = Color.White;
270    }
271
272    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila)
273    {
274        foreach (Label kohta in valikonKohdat)
275        {
276            if (Mouse.IsCursorOn(kohta))
277            {
278                kohta.TextColor = Color.Red;
279            }
280            else
281            {
282                kohta.TextColor = Color.Black;
283            }
284
285        }
286    }
287
288
289
290    void Lopeta()
291    {
292        Exit();
293    }
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304}
305
306
307
308
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.