source: 2010/27/malirola/Jumpy Jumpie/Peli.cs @ 1150

Revision 1150, 4.7 KB checked in by paaaanro, 10 years ago (diff)

Laitoin laattoja

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Widgets;
5using Jypeli.Assets;
6
7
8class Tasohyppely : PhysicsGame
9{
10    const double nopeus = 200;
11    const double hyppyVoima = 4000;
12
13    const int ruudunLeveys = 35;
14    const int ruudunKorkeus = 35;
15
16    PlatformCharacter pelaaja1;
17
18    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
19
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        kenttaNro = 0;
24
25
26        // Zoomataan lähemmäksi
27        //Camera.ZoomFactor = 0.0;
28
29        Camera.StayInLevel = true;
30
31        luoKentta();
32        lisaaNappaimet();
33    }
34
35
36    void seuraavaKentta()
37    {
38        ClearAll();
39
40        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
41        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
42
43        // Asetetaan painovoima
44
45    }
46
47    void luoKentta()
48    {
49        Gravity = new Vector(0, -1000);
50
51        Level.BackgroundColor = Color.White;
52
53        lisaaMaali();
54        lisaaPelaajat();
55
56        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt");
57        ruudut['='] = LuoPalikka;
58        ruudut['i'] = LuoPiikit;
59        ruudut['t'] = LuoLiikkuva;
60        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
61
62        Camera.Follow(pelaaja1);
63        Level.CreateBorders();
64    }
65
66
67    PhysicsObject LuoPalikka()
68    {
69        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(60.0, 10.0);
70        palikka.Color = Color.Black;
71        return palikka;
72    }
73
74    PhysicsObject LuoLiikkuva()
75    {
76        PhysicsObject liikkuva = PhysicsObject.CreateStaticObject(60.0, 10.0);
77        liikkuva.Shape = Shapes.Rectangle;
78        liikkuva.Color = Color.Black;
79        PathFollowerBrain polkuAivot = new PathFollowerBrain();
80        polkuAivot.Active = true;
81        List<Vector> polku = new List<Vector>();
82
83        for (int i = 0; i < 10; i++)
84        {
85            double x = RandomGen.NextDouble(Level.Left,Level.Right);
86            double y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom,Level.Top);
87            polku.Add(new Vector(x, y));
88        }
89
90
91        polkuAivot.Path = polku;
92        polkuAivot.Speed = 100;
93        liikkuva.Brain = polkuAivot;
94
95
96
97        return liikkuva;
98    }
99
100    PhysicsObject LuoPiikit()
101    {
102        PhysicsObject piikit = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 20.0);
103        piikit.Color = Color.Black;
104        piikit.Shape = Shapes.Triangle;
105        return piikit;
106    }
107
108    void lisaaPelaajat()
109    {
110        pelaaja1 = new PlatformCharacter(35, 35);
111        pelaaja1.Shape = Shapes.Circle;
112        pelaaja1.Color = Color.Black;
113        pelaaja1.Restitution = 0.7;
114        pelaaja1.Mass = 4.0;
115        pelaaja1.X = -1140;
116        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 165;
117
118        AddCollisionHandler(pelaaja1, PelaajaOsuu);
119
120        Add(pelaaja1);
121    }
122
123    void lisaaMaali()
124    {
125        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 40, Shapes.Circle);
126        maali.Tag = "maali";
127        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
128        maali.X = 620;
129        maali.Y = 430;
130        maali.Shape = Shapes.Circle;
131        maali.Color = Color.Red;
132        Add(maali);
133    }
134
135    void lisaaNappaimet()
136    {
137        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
138        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
139
140        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
141        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
142        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
143
144        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
145    }
146
147    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
148    {
149        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
150
151        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
152        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
153        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
154    }
155
156    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
157    {
158        hahmo.Walk(nopeus);
159    }
160
161    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
162    {
163        hahmo.Jump(voima);
164    }
165
166    void PelaajaOsuu(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
167    {
168        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
169        {
170
171            seuraavaKentta();
172            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro);
173        }
174
175    }
176
177
178}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.