source: 2010/27/malirola/Jumpy Jumpie/Peli.cs @ 1124

Revision 1124, 3.8 KB checked in by paaaanro, 13 years ago (diff)

aloitin JJtä

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7class Tasohyppely : PhysicsGame
8{
9    const double nopeus = 200;
10    const double hyppyVoima = 4000;
11
12    PlatformCharacter pelaaja1;
13
14    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
15
16
17    protected override void Begin()
18    {
19        kenttaNro = 0;
20        Level.Width = 2000;
21        Level.Height = 1000;
22
23        // Zoomataan lähemmäksi
24        //Camera.ZoomFactor = 0.6;
25
26        Camera.ZoomToLevel();
27        //Camera.StayInLevel = true;
28
29        luoKentta();
30        lisaaNappaimet();
31       
32    }
33
34    void seuraavaKentta()
35    {
36        ClearAll();
37
38        kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
39        MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
40
41        // Asetetaan painovoima
42       
43    }
44
45    void luoKentta()
46    {
47        Gravity = new Vector(0, -1000);
48        Level.CreateBorders();
49        Level.BackgroundColor = Color.White;
50
51        lisaaTaso(-510, -400);
52        lisaaTaso(-300, -200);
53
54        lisaaMaali();
55        lisaaPelaajat();
56        Level.CreateBorders();
57    }
58
59    void lisaaTaso(double x, double y)
60    {
61        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
62        taso.Color = Color.Black;
63        taso.X = x;
64        taso.Y = y;
65        Add(taso);
66    }
67
68    void lisaaPelaajat()
69    {
70        pelaaja1 = new PlatformCharacter(35, 35);
71        pelaaja1.Shape = Shapes.Circle;
72        pelaaja1.Color = Color.Black;
73        pelaaja1.Restitution = 0.7;
74        pelaaja1.Mass = 4.0;
75        pelaaja1.X = -510;
76        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 170;
77
78        AddCollisionHandler(pelaaja1, PelaajaOsuu);
79
80        Add(pelaaja1);
81    }
82
83    void lisaaMaali()
84    {
85        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(40, 40, Shapes.Circle);
86        maali.Tag = "maali";
87        maali.IgnoresCollisionResponse = true;
88        maali.X = 620;
89        maali.Y = 430;
90        maali.Shape = Shapes.Circle;
91        maali.Color = Color.Red;
92        Add(maali);
93    }
94
95    void lisaaPiikit()
96    {
97        PhysicsObject piikit = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20, Shapes.Triangle);
98        piikit.X = 20.0;
99        piikit.Y = 20.0;
100        Add(piikit);
101    }
102
103
104    void lisaaNappaimet()
105    {
106        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
107        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
108
109        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
110        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
111        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
112
113        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
114    }
115
116    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
117    {
118        controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
119
120        controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
121        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
122        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
123    }
124
125    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
126    {
127        hahmo.Walk(nopeus);
128    }
129
130    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
131    {
132        hahmo.Jump(voima);
133    }
134
135    void PelaajaOsuu(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
136    {
137        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
138        {
139           
140            seuraavaKentta();
141            MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro);
142        }
143    }
144}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.