source: 2010/27/juoshako/Pong/Peli.cs @ 10337

Revision 1094, 4.4 KB checked in by juoshako, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector ( 0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector ( 0, -200 );
10
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14
15    PhysicsObject oikeaReuna;
16    PhysicsObject vasenReuna;
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20
21    protected override void Begin()
22    {
23        //TODO: Alusta peli tässä
24
25        LuoKentta();
26        AloitaPeli();
27        AsetaOhjaimet();
28        LisaaLaskurit();
29       
30    }
31
32    void LuoKentta()
33    {
34        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
35        pallo.Shape = Shapes.Circle;
36        Add(pallo);
37        pallo.X = -200;
38        pallo.Y = 0.0;
39 
40        pallo.Restitution = 1.0;
41        pallo.Color = Color.Aqua;
42        Vector impulssi = new Vector(100.0, 0.0);
43        pallo.Hit(impulssi);
44
45        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
46        vasenReuna.Restitution = 1.0;
47        vasenReuna.IsVisible = false;
48
49        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
50        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
51        oikeaReuna.IsVisible = false;
52
53        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
54        ylaReuna.Restitution = 1.0;
55        ylaReuna.IsVisible = false;
56
57        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
58        alaReuna.Restitution = 1.0;
59        alaReuna.IsVisible = false;
60
61        Level.BackgroundColor = Color.Black;
62
63        Camera.ZoomToLevel();
64        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0);
65        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20.0, 0.0);
66        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays );
67
68
69    }
70    void AloitaPeli()
71    {
72        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
73        pallo.Hit(impulssi);
74    }
75
76    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
77    {
78        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
79        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
80        maila.X = x;
81        maila.Y = y;
82        maila.Restitution = 1.0;
83        Add(maila);
84
85        return maila;
86    }
87    void AsetaOhjaimet()
88    {
89        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
90        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
91
92        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
93        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
94        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
95        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
96
97        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
98        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
99        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas!", maila2, nopeusAlas);
100        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
101    }
102
103    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
104    {
105        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom))
106        {
107            maila.Velocity = Vector.Zero;
108            return;
109        }
110        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top))
111        {
112            maila.Velocity = Vector.Zero;
113            return;
114        }
115        maila.Velocity = nopeus; 
116    }
117    void LisaaLaskurit()
118    {
119        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri (Screen.Left + 100.00, Screen.Top - 100.0);
120        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri (Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
121    }
122    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
123    {
124        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
125        laskuri.MaxValue = 10;
126        Label naytto = new Label();
127        naytto.BindTo(laskuri);
128        naytto.X = x;
129        naytto.Y = y;
130        naytto.TextColor = Color.Red;
131        Add(naytto);
132        return laskuri;
133    }
134    void KasittelePallonTormays (PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
135    {
136        if (kohde == oikeaReuna)
137        {
138            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
139        }
140        else if (kohde == vasenReuna)
141        {
142            pelaajan2Pisteet.Value +=1;
143        }
144    }
145}
146
147
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.