source: 2010/27/juliuski/pong/Peli.cs @ 1063

Revision 1063, 4.4 KB checked in by paaaanro, 12 years ago (diff)

Pong korjattu

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14
15    PhysicsObject vasenReuna;
16    PhysicsObject oikeaReuna;
17    PhysicsObject alaReuna;
18    PhysicsObject ylaReuna;
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet;
22
23
24
25    protected override void Begin()
26    {
27        luokentta();
28        AsetaOhjaimet();
29        aloitapeli();
30        LisaaLaskurit();
31
32
33
34        //TODO: Alusta peli tässä
35
36    }
37    void luokentta()
38    {
39        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
40        Add(pallo);
41        pallo.Shape = Shapes.Triangle;
42        pallo.Color = Color.Pink;
43        pallo.X = -200.0;
44        pallo.Y = 0.0;
45        pallo.Restitution = 1.1;
46        Level.BackgroundColor = Color.Green;
47        Camera.ZoomToLevel();
48        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
49        vasenReuna.Restitution = 1.0;
50        vasenReuna.IsVisible = false;
51        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
52        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
53        oikeaReuna.IsVisible = false;
54        alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
55        alaReuna.Restitution = 1.0;
56        alaReuna.IsVisible = false;
57        ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
58        ylaReuna.Restitution = 1.0;
59        ylaReuna.IsVisible = false;
60        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
61        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
62        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
63
64
65    }
66    void aloitapeli()
67    {
68        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
69        pallo.Hit(impulssi);
70
71
72
73    }
74    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
75    {
76        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
77        maila.Shape = Shapes.Circle;
78        maila.X = x;
79        maila.Y = y;
80        maila.Restitution = 1.001;
81        Add(maila);
82
83        return maila;
84
85    }
86    void AsetaOhjaimet()
87    {
88        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
89        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
90        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
91        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
92
93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
96        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
97
98        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
99        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
100    }
101
102    void PysaytaMaila(PhysicsObject maila)
103    {
104        maila.Velocity = Vector.Zero;
105    }
106
107    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
108    {
109        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
110        {
111            maila.Velocity = Vector.Zero;
112            return;
113        }
114        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
115        {
116            maila.Velocity = Vector.Zero;
117            return;
118        }
119
120        maila.Velocity = nopeus;
121
122    }
123
124    void LisaaLaskurit()
125    {
126        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
127        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
128
129    }
130
131    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
132    {
133        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
134        laskuri.MaxValue = 10;
135        Label naytto = new Label();
136        naytto.BindTo(laskuri);
137        naytto.X = x;
138        naytto.Y = y;
139        naytto.TextColor = Color.White;
140        Add(naytto);
141        return laskuri;
142
143    }
144
145
146    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
147    {
148        if (kohde == oikeaReuna)
149        {
150            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
151        }
152        else if (kohde == vasenReuna)
153        {
154            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
155        }
156    }
157
158
159}
160
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.