source: 2010/27/juliuski/CCCP/FysiikkaPeli1/Peli.cs @ 1160

Revision 1160, 2.9 KB checked in by paaaanro, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{ 
8        const int ruudunLeveys = 50;
9        const int ruudunKorkeus = 50;
10     
11        protected override void Begin()
12        {
13            MediaPlayer.Play( "a" );
14            MediaPlayer.Volume = 1.0;
15            LuoKentta();
16            Gravity = new Vector(0.0, -1000.0);
17
18           
19            ABC();
20            ControllerOne.Vibrate(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 999999.0);
21        }
22
23        void LuoKentta()
24        {
25            TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt");
26            ruudut['='] = LuoPalikka;
27            ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
28           
29            Camera.ZoomToLevel();
30            PhysicsObject kissa = new PhysicsObject(40, 20);
31            kissa.Shape = Shapes.Rectangle;
32            kissa.Mass = 10.0;
33            Add(kissa);
34         
35        }
36       
37
38
39
40 
41       
42    PhysicsObject LuoPalikka()
43        {
44            PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(500.0, 500.0);
45            Add(palikka);
46            palikka.Color = Color.Black;
47           
48        return palikka;
49        }
50        PhysicsObject kissa;
51
52       void ABC()
53        {
54            kissa = new PhysicsObject(100, 100,Shapes.Rectangle, CollisionShapeQuality.FromValue(1.0));
55            Add(kissa);
56
57            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
58            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
59            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
60            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
61            ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
62            ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
63            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
64            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
65            ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä.");
66            ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
67       } 
68
69        void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
70        {
71            kissa.Push(vektori);
72            Vector tatinAsento = ControllerOne.LeftThumbDirection;
73
74           
75        }
76
77        void LiikutaPelaajaa(AnalogState tatinTila)
78        {
79
80            Vector tatinAsento = tatinTila.StateVector;
81           
82            kissa.Push(tatinAsento*1500);
83        }
84}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.