source: 2010/27/jomiilri/Pong/Peli.cs @ 1108

Revision 1108, 4.3 KB checked in by jomiilri, 11 years ago (diff)

Minun virallinen peli.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.Widgets;
4using Jypeli.Assets;
5
6public class Peli : PhysicsGame
7{
8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
10
11
12    PhysicsObject pallo;
13    PhysicsObject maila;
14    PhysicsObject maila2;
15
16    PhysicsObject vasenReuna;
17    PhysicsObject oikeaReuna;
18
19    IntMeter pelaajan1Pisteet;
20    IntMeter pelaajan2Pisteet;
21
22    protected override void Begin()
23    {
24        //TODO: Alusta peli tässä
25        LuoKentta();
26        AsetaOhjaimet();
27        LisaaLaskurit();
28        AloitaPeli();
29
30    }
31
32    void LuoKentta()
33    {
34        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
35        pallo.Shape = Shapes.Circle;
36        Add(pallo);
37        pallo.X = -200.0;
38        pallo.Y = 0.0;
39        pallo.Restitution = 1.0;
40        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
41
42        maila = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
43        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
44
45        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
46        vasenReuna.Restitution = 1.0;
47        vasenReuna.IsVisible = false;
48        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
49        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
50        oikeaReuna.IsVisible = false;
51        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
52        alaReuna.Restitution = 1.0;
53        alaReuna.IsVisible = false;
54        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
55        yläReuna.Restitution = 1.0;
56        yläReuna.IsVisible = false;
57
58        Level.BackgroundColor = Color.Black;
59
60        Camera.ZoomToLevel();
61
62    }
63    void AloitaPeli()
64    {
65        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
66        pallo.Hit(impulssi);
67    }
68
69    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
70    {
71        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
72        maila.Shape = Shapes.Rectangle;
73        maila.X = x;
74        maila.Y = y;
75        maila.Restitution = 1.0;
76        Add(maila);
77
78        return maila;
79    }
80
81    void AsetaOhjaimet()
82    {
83        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila, nopeusYlos);
84        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero);
85        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila, nopeusAlas);
86        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero);
87
88        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
89        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
90        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
91        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
92
93        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Down, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
94        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, Exit, "Poistu");
95    }
96
97    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
98    {
99        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom))
100        {
101            maila.Velocity = Vector.Zero;
102            return;
103        }
104        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top))
105        {
106            maila.Velocity = Vector.Zero;
107            return;
108        }
109
110        maila.Velocity = nopeus;
111    }
112
113    void LisaaLaskurit()
114    {
115        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
116        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
117    }
118
119    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
120    {
121        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
122        laskuri.MaxValue = 10;
123        Label naytto = new Label();
124        naytto.BindTo(laskuri);
125        naytto.X = x;
126        naytto.Y = y;
127        naytto.TextColor = Color.White;
128        Add(naytto);
129        return laskuri;
130    }
131
132    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
133    {
134        if (kohde == oikeaReuna)
135        {
136            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
137        }
138        else if (kohde == vasenReuna)
139        {
140            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
141        }
142    }
143}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.